Object structure
Title:

Optymalizacja metody i zastosowania. Tom 2: I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, Książ, 13-17 czerwca 1988 * Systemy wspomagające zarządzanie * Komputerowe wspomaganie eksploatacji

Subtitle:

Książka = Book ; KS/4/1989/R08P07

Creator:

Karpiński, Janusz ; Malinowski, Jacek

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1989

Description:

[2], 567-574 pages ; 21 cm ; Bibliography p. [0-0]

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W pracy przedstawiony jest komputerowy system służący do wspomagania sterowania eksploatacją parku urządzeń technicznych. System przeznaczony jest dla komputerów typu IBM PC. Wykorzystanie systemu pozwala na szybkie uzyskiwanie różnorodnych informacji o stanie eksploatowanych urządzeń oraz na prognozowanie wpływu przyjętej polityki eksploatacji na stan urządzeń w przyszło$ci.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1989-04-R08P07

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: