Object structure
Title:

Techniki informacyjne teoria i zastosowania * Wybrane problemy * Zarzadzanie sytuacją kryzysową na obszarze zurbanizowanym przy użyciu algorytmów inteligencji rojowej

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2015/T5P02

Creator:

Kiljan, Gerard

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

[3], 18-36 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 35-36

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Procedura WLZ (Wykryj, Lokalizuj, Znajd´z) pomaga optymalizowa ´c sterowanie jednostkami służb reagowania kryzysowego w sytuacji konfliktowej na obszarze zabudowanym. Jej głównym celem jest wspomaganie procesu dowodzenia grupami operacyjnymi sił porządkowych (policja, wojsko) podczas eskalacji incydentów o charakterze konfrontacyjnym w ´środowisko miejskim, przykładowo: akty terrorystyczne, zamieszki uliczne, demonstracje. Centralny mechanizm sterujący poszczególnymi komponentami procedury jest osadzony w schemacie adaptacyjnego cyklu podejmowania decyzji OODA (Observe-Orient-Decide-Act). Z kolei przebieg iteracji, w zakresie każdego z trzech głównych bloków procedury, bazuje na algorytmach wywiedzionych z metod należących do inteligencji rojowej (PSO) Particle Swarm Optimization oraz (ACO) Ant Colony Optimization. Artykuł zawiera kompletny schemat działania procedury napisany przy pomocy pseudokodu.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2015-03-T5P02

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: