RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Scenariusze rozwoju starzejących się wsi = Development scenarios for aging villages

Creator:

Wesołowska, Monika : Autor

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 57

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

Rural settlements are subject to changes under the influence of various factors. One of them is the change of population structures and the progressive aging of rural population. Growing share of elderly inhabitants is an unprecedented phenomenon. The author examines and evaluates changes in demographic structures at the level of statistical villages in Poland for the period of 1960‑2011. The research attempted to indicate possible scenarios of development for demographically ageing villages.

References:

Bański, J., Flaga, M. (2013). The areas of unfavourable demographic processes in eastern Poland - selected aspects. Barometr Regionalny, 11(2), 11‑18.
Bański, J., Pantylej, W., Janicki, W., Flaga, M., Wesołowska, M. (2014). Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski. Studia Obszarów Wiejskich, 36, Warszawa: IGiPZ PAN.
Carfi, S., Bucca, M. (2012). The present and future of small farmers in the European Union: Italy's scenario. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 61‑70.
Di Figlia, L. (2014). Places in memory. Abandoned villages in Italy. W: G. Verdiani, P. Cornell (red.), Architecture, archeology and contemporary city planning, Proceedings of the workshop, Firenze, 47‑58.
Długosz, Z. (1997). Stan i dynamika starzenia się ludności Polski. Czasopismo Geograficzne, 68(2), 227‑232.
Długosz, Z. (1998). Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym. Wiadomości Statystyczne, 3, 15‑25.
Dowell, T. (2008‑2009). Daddy won't sell the Farm: Drafting Right to Farm Statutes to Protect Small Family Producers. San Joaquin Agricultural Law Review, 18, 127‑153.
Glasgow, N., Brown, D.L. (2012). Rural Ageing in the United States: Trends and Contexts. Journal of Rural Studies, 28, 422‑431. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.01.002 DOI
Halfacree, K. (2007). Trial by space for a "radical rural": Introducing alternative localities, representations and lives. Journal of Rural Studies, 23, 125‑141. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2006.10.002 DOI
Heffner, K. (2016). Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej. Studia KPZK PAN, 167, 12‑27.
Kamiński, W. (2000). Nowy paradygmat regionalnego rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki przestrzennej Polski (w początku XXI wieku). Zeszyty Naukowe AR, 377, Kraków.
Kołodziejczak, A. (2013). Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi w świetle badań geograficznych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, 59‑69.
Kowaleski, J.T. (2011). Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski: przyczyny, etapy, następstwa. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
Kuhmonen, T. Kuhmonen, I. (2015). Rural futures in developed economies: The case of Finland, Technological Forecasting & Social Change, 101, 366‑374. DOI
Kurek, S. (2008). Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Prace Monograficzne, 497. Kraków: Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
Öztürk, M., Topaloğlu, B., Hilton, A., Jongerden, J. (2018). Rural-Urban Mobilities in Turkey: Socio-spatial Perspectives on Migration and Return Movements. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 20(5), 513‑530. DOI
Podogrodzka, M. (2014). Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w latach 1991‑2010. Studia Ekonomiczne, 167, 62‑76.
Podogrodzka, M. (2016). Przestrzenne zróżnicowanie starości demograficznej w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 2, 62‑72. DOI
Potrykowska, A., (2007). Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji demograficznej w Polsce. Tendencje i perspektywy. Przegląd Geograficzny, 79 (3‑4), 483‑513.
Prognoza ludności na lata 2014‑2050. (2014). Studia i analizy statystyczne. Warszawa: GUS.
Program Rozwoju Turystyki na obszarach wiejskich w Polsce. (2015). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‑2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Rogers, A., Willekens, F.J. (1986). Migration and settlement. A multiregional comparative study. Dordrecht: D. Reidel.
Rosner, A. (2008). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, W: M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Rosset, E. (1959). Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.
Rosset, E. (1971). Człowiek stary a społeczeństwo. Studia Demograficzne, 25.
Sanderson, W., Scherbov, S. (2007). A new perspective on population ageing. Demographic Research, 16(2), 27‑58. DOI
Stockdale, A., MacLeod, M. (2013). Pre-retirement age migration to remote rural areas. Journal of Rural Studies, 32, 80‑92. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2013.04.009 DOI
Uliszak, R. (2013). Wizja wsi małopolskiej - rok 2015 - spodziewane scenariusze zmian, Studia Obszarów Wiejskich, 31, 65‑82.
Weber, G. (2011). Gesundschrumpfen statt Gesundbeten. Schriftenreihe "Club Niederösterreich". Interessensgemeinschaft Ländlicher Raum, 6, 28‑33.
Wesołowska, M. (2018). Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwoju. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Wilczyński, R. (2012). Odnowa wsi w Polsce - dorobek 15-lecia, Odnowa wsi szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, Forum Debaty Publicznej, 7‑24.
Wilczyński, R. (2016). Sytuacja rozwojowa wsi w województwie opolskim w warunkach depopulacji. Studia Obszarów Wiejskich, 41, 209‑227. DOI
World Population Prospects: The 2004 Revision. (2005). ONZ, UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York.
Wójcik, M. (2013). Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego. Studia Obszarów Wiejskich, 31, 39‑52.
Zhu, F., Zhang, F., Li, C., Zhu, T. (2014). Functional transition of the rural settlement: Analysis of landuse differentiation in a transect of Beijing, China. Habitat International, 41, 262‑271. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.07.011 DOI
Żmija, J., Szafrańska, M. (2015). Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 166.1 (1.1), 155‑165.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

57

Start page:

115

End page:

125

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:207110 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.57.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information