Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: „Mnóstwo Kainów jest pośród nas”. Szlacheckie dyskursy o rabacji galicyjskiej i narodzie

Twórca:

Pfeifer, Kasper ORCID

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 6 (2019)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Universitas, Kraków 1997.
2. Benjamin Walter, O pojęciu historii, w: tegoż, Konstelacje. Wybór tekstów, przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowic, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.
3. Buck-Morss Susan, Hegel, Haiti i historia uniwersalna, przeł. K. Bojarska, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2014. DOI
4. Burszta Józef, Chłopskie źródła kultury, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985.
5. Chodzko Leonard, Les massacres de Galicie et Krakovie confisquée par l'Autriche en 1846. Documents et commentaires, Wyd. E. Dentu, Paris 1861.
6. Chorosiński Jan, Życie i walka ludu ziemi kieleckiej w pieśni, "Polska sztuka ludowa" 1952 nr 6.
7. Czernik Stanisław, Chłopskie pisarstwo samorodne, PIW, Warszawa 1974.
8. Czernik Stanisław, Poezja chłopów polskich. Pieśń ludowa w okresie pańszczyźnianym, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1951.
9. Dembiński Stefan, Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesiątą rocznicę smutnych wypadków lutego, Wyd. S. Dembiński, Jasło 1896.
10. Djakow Włodzimierz, Piotr Ściegienny. Ksiądz-rewolucjonista, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
11. Godlewski Henryk, Kto chce zaprowadzić w Polsce pańszczyznę, Głos Ojczyzny, Płock 1919.
12. Historia chłopów polskich, t. 2, red. S. Inglot, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Częstochowa 1972.
13. Hobsbawm Eric, Wiek rewolucji. 1789-1848, przeł. M. Starnawski, K. Galicz, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
14. Jasieński Bruno, Poezje zebrane, wstęp i oprac. B. Lentas, Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
15. Jelitczyk K., Czy pańszczyzna wróci?, Druk. "Polaka-Katolika" Warszawa 1916.
16. Kelles-Krauz Kazimierz [Michał Luśnia], Czy teraz nie ma pańszczyzny, Wyd. Polskiej Partii Socyalistycznej, Londyn 1897.
17. Kłopotowski Ignacy, Kłamstwo! Pańszczyzna nigdy nie wróci!, Lublin 1905.
18. Kotula Franciszek, Legenda o Szeli [spisał Władysław Chajec z Kamienicy Górnej], "Kamena" 1965 nr 4.
19. Kuligowski Piotr, Chmielnicki i Szela. Radykalnych romantyków zmagania z ludową historią Polski, "Czas Kultury" 2016 nr 3.
20. Kuligowski Waldemar, Chamska historia Polski. Tezy i antytezy, "Czas Kultury" 2016 nr 3.
21. Lechicka Jadwiga, Polska dydaktyka historii w latach 1925-1937, PTH, Łódź 1937.
22. Leder Andrzej, Nienapisana epopeja. Kilka uwag o zapomnianym wyzwoleniu, "Teksty Drugie" 2017 nr 6. DOI
23. Leder Andrzej, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
24. Limanowski Bolesław, Historja ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r., Książka, Kraków 1913.
25. Łuczak Macie, Prawo Leppera, "Wprost 1999" nr 20.
26. Łuczewski Michał, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Wyd. UMK, Toruń 2012.
27. Łukaszewicz Witold, Tadeusz Krępowiecki: żołnierz rewolucjonista, Wyd. MON, Warszawa 1954 Krępowiecki: żołnierz rewolucjonista, Warszawa 1954.
28. Małkowski Tomasz, Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2017.
29. Miłosz Czesław, Wyprawa w Dwudziestolecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
30. Montrose Louis A., Professing the renaissance: the poetics and politics of culture, w: The new historicism, red. H.A. Veeser, Routledge, New York 1989.
31. Najsztub Piotr, Lepper Andrzej, "Widzę siebie w roli pozytywnego dyktatora. Przypominamy kultowy wywiad Najsztuba, viva.pl/ludzie/wywiady-vivy/wywiad-najsztuba-z-andrzejem-lepperem-z-2001-roku-23242-r3/ (10.02.2019).
32. Nałęcz Tomasz, Widmo Szeli, "Wprost" 1998 nr 39.
33. Nanke Czesław, Historja nowożytna. Podręcznik dla klas wyższych szkół średnich, Książnica Atlas, Lwów-Warszawa 1925.
34. "Nowy Szela" na czele lepperiady, https://wiadomosci.wp.pl/tajemnice-leppera-6038714065994881g/5, (10.02.2019).
35. Ostaszewski-Barański, Kazimierz Krwawy rok. Opowiadanie historyczne, Wyd. Wilhelm Zukerkandl, Złoczów 1897.
36. Pięć prac o Jakubie Szeli, red. C. Wycech, Ludowa Spółdzienia Wydawnicza, Warszawa 1956.
37. Próchnik Adam, Dzieje chłopów w Polsce, Ludowe Spółdzielcze Towarzystwo Wydawnicze, Lwów 1922.
38. Putek Józef, Miłościwi panowie i krnąbrni poddani, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959,.
39. Rauszer Michał, Buntów chłopskich nie było. Pańszczyzna i opór, "Czas Kultury" 2016 nr 3.
40. Rawiński Marian, Rok 1846 w literackiej legendzie, w: Literatura polska wobec rewolucji, red. M. Janion, PIW, Warszawa 1971.
41. Rymar Leon, Cel nauki historji w szkole (na tle obecnych dążeń i reform w szkolnictwie), Księgarnia D. E. Friedleina, Kraków 1925.
42. Schnür-Pepłowski, Stanisław Krwawa karta. Opowieść z przeszłości Galicji, Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1896.
43. Simons Jr Thomas W., The Peasant Revolt of 1846 in Galicia. Recent Polish Historiography, "Slavic Review" 1971 nr 4. DOI
44. Skąpski Antoni, Pamiętnik dla moich dzieci i wnuków pisany przez kilka lat zacząwszy od r. 1880, w: Antoni Skąpski, Antoni Filipowski, Stanisław Krzyżanowski. Nadziei promienie: trzy pamiętniki z XIX w., wstęp i oprac. J. Pociecha, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.
45. Skowronek Jerzy, Historia. Do Niepodległej. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 1987.
46. Smoleński Władysław, Historia Polski, Wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1921.
47. Socjaliści chcą zaprowadzić nowy rodzaj pańszczyzny, [brak miejsca wydania] 1919.
48. Suchodolski Zbigniew, Galicyjska poezja okolicznościowa lat 1833-1847, "Napis" 1997 t. 3.
49. Sudolski Zbigniew, U źródeł "Skarg Jeremiego", "Przegląd Humanistyczny" 1962 nr 3.
50. Szacki Jerzy, Ojczyzna, naród, rewolucja, PIW, Warszawa 1962.
51. Szubert Tomasz, Jak(ó)b Szela. (14) 15 lipca 1787-21 kwietnia 1860, DiG, Warszawa 2014.
52. Świetlik Wiktor, Od Szeli do butów od Kielmana, czyli wzlot i upadek Leppera, https://dziennikbaltycki.pl/od-szeli-do-butow-od-kielmana-czyli-wzlot-i-upadek-leppe'ra/ar/223512/2 (10.02.2019).
53. Tessarczyk Antoni, Rzeź galicyjska 1846 r., Wyd. A. Tessarczyk, Kraków 1848.
54. Tyszka Krzysztof, Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.
55. Ujejski Kornel, Skargi Jeremiego, Wyd. Andrzej Juszyński, Przemyśl 1904.
56. Usunięcie pomnika Aleksandra II, "Czas" 1917 nr 514.
57. Valenta Jaroslav, Nieznany apokryf ks. Piotra Ściegiennego w Czechach, "Przegląd Historyczny" 1972 nr 3.
58. Wasiewicz Jan, Bunty chłopskie, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek, B. Korzeniewski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.
59. Witos Wincenty, Moje wspomnienia, oprac. A. Czubiński, Z. Hemmerling, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.
60. Ziejka Franciszek, Dwie legendy o Jakubie Szeli, "Kwartalnik Historyczny" 1969 nr 4.
61. Ziejka Franciszek, Wesele w kręgu mitów polskich, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.
62. Ziejka Franciszek, Złota legenda chłopów polskich, PIW, Warszawa 1984.
63. Żarnowski Janusz, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, PWN, Warszawa 1973.
64. Żeromski Stefan, Turoń, w: tegoż, Pisma zebrane, t. 22, red. Z. Goliński, Z. J. Adamczyk, Wydawnictwo IBL PAN, Kielce 2017.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

311

Strona końc.:

329

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:203963 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.6.18

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 wrz 2021

Data dodania obiektu:

28 lip 2021

Liczba pobrań / odtworzeń:

220

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/235229

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji