RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Muzeum narracyjne – muzeum doświadczeniowe. Uwagi terminologiczne

Creator:

Kobielska, Maria ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2020)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. J. Falk, L. D. Dierking The Museum Experience, Howells House, Washington 1992.
2. J. Falk, L. D. Dierking Learning from Museums. Visitor Experiences and the Making of Meaning, Altamira Press, Lanham 2000.
3. D. Folga-Januszewska, Muzeum i narracja: długa historia opowieści, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
4. D. Folga-Januszewska, P. Kowal Definicja muzeum narracyjnego, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
5. M. Heinemann, Między Wschodem a Zachodem: pytanie o specyfikę narracji muzealnej w Europie Środkowej i Wschodniej, w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2014.
6. S. Jaeger, The Second World War in the Twenty-First-Century Museum. From Narrative, Memory, and Experience to Experientiality, Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2020.
https://doi.org/10.1515/9783110664416
7. I. Kąkolewski, Co decyduje i będzie decydować o atrakcyjności przekazu w muzeum historycznym? Kilka refleksji i proroctw, a może tylko utopistycznych marzeń, w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2014.
8. B. Kerski, Europejskie Muzeum Solidarności (ECS) w Gdańsku. Muzeum Solidarności w połączeniu z instytucją wspierającą kulturę obywatelską, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
9. B. Kirshenblatt-Gimblett, Inscenizowanie historii. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, tłum. M. Gugała, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
10. B. Kirshenblatt-Gimblett, Muzeum jako katalizator, tłum. D. Żukowski, w: Laboratorium muzeum. Tożsamość, red. A. Banaś, W. Chodacz, A. Janus, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2018.
11. B. Kłaput, Pomiędzy Scyllą a Charybdą. Muzea narracyjne oczami projektantów, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
12. P. Kosiewski, Muzeum i narracja. Kilka uwag, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
13. D. Kosiński, Wystawa jako doświadczenie. Performatywne aspekty muzeum, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. Komitet Programowy I Kongresu Muzealników Polskich pod przew. M. Niezabitowskiego, red. prow. M. Wysocki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.
14. R. Kostro, Doświadczenie Muzeum Historii Polski, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
15. P. Kowal, Społeczny, cywilizacyjny i polityczny kontekst polskiego boomu muzealnego, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
16. A. Łebkowska, Narracja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P.Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006.
17. J. Ołdakowski, Dlaczego powstają muzea historyczne narracyjne, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
18. B. Sajduk, Pokolenie Z w przestrzeni muzeum narracyjnego, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
19. I. Skórzyńska, Muzeum historyczne: teatr – widowisko, aktor – świadek, w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2014.
20. R. Traba, Epoka muzeów? Muzeum jako medium, muzeum jako mediator, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. Komitet Programowy I Kongresu Muzealników Polskich pod przew. M. Niezabitowskiego, red. prow. M. Wysocki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.
21. M. Walewski, A. Wudarczyk Rola nowoczesnych muzeów narracyjnych w rozwoju miast, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
22. J. Weinberg, R. Elieli The Holocaust Museum in Washington, Rizzoli International Publications in collaboration with The United States Holocaust Memorial Museum, New York 1995.
23. K. Wolska-Pabian, Nowe zadania muzeów narracyjnych na przykładzie Muzeum Powstania Warszawskiego, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Muzeum Powstania Warszawskiego i Universitas, Warszawa-Kraków 2019.
24. Z Zofią Gołubiew rozmawia Michał Niezabitowski, w: Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy, red. P. Jaskanis, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Universitas, Warszawa-Kraków 2016.
25. A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
26. A. Ziębińska-Witek, Totalitaryzm w nowych muzeach historycznych, w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2014.
27. A. Ziębińska-Witek, Zwrot performatywny w muzeach: między teorią a praktyką, „Teksty Drugie” 2014, nr 1.
28. G. Zubrzycki, Między historią, pamięcią wspólną i mitologią narodową: wyzwania i szanse współczesnych muzeów, w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2014.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

15

End page:

36

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:204324 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2020.4.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 7, 2021

In our library since:

Aug 2, 2021

Number of object content downloads / hits:

284

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/240377

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information