Object structure
Title:

Social behaviour and interspecific relations in Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) and Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780); Stosunki wewnątrz- i międzygatunkowe u Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) i Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)

Creator:

Andrzejewski, R. ; Olszewski, J.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1963

Description:

W nocy przy pomocy noktowizji oraz w dzień bezpośrednio prowadzono na określonych stanowiskach obserwacje gryzoni. Stanowiska te poza kabiną, z której prowadzono obserwacje i w której mieściło się odpowiednie wyposażenie techniczne, posiadały dodatkowo stale dostępną przynentę w postaci ziaren owsa, wykładaną w karmniku. Wejścia gryzoni do karmnika rejestrowane były automatycznie. Urządzenie pułapkowe sterowane było przez obserwatorów z kabiny (Ryc. 1). Rejestracja wejśc pozwoliła określać cykl dobowy aktywności (Ryc. 2). Odłów zwierząt umożliwiał ich znakowanie oraz kontrolę numerów obserwowanych osobników.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Apodemus ; Apodemus flavicollis ; behaviour ; Clethrionomys glareolus ; interspecific ; social behaviour

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

7

Issue:

10

Start page:

155

End page:

168

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.63-10

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: