Object structure
Title:

Processes of incoming, settlement and disappearance of individuals and variations in the numbers of small rodents; Procesy nachodzenia, osiedlania się i ubywania osobników a dynamika liczebności drobnych gryzoni

Creator:

Andrzejewski, R.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1963

Description:

W okresie 6 lat, na powierzchni leśnej wielkości około 3 ha, śledzono dynamikę liczebności, oraz procesy nachodzenia, osiedlania się i ubywania osobników 3 gatunków gryzoni: Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780), Apodemus agrarius (Pallas, 1771) i Apodemus (Sylvaemus) flavicollis (Melchior, 1834). Metodą badań był intensywny połów zwierząt zamieszkujących badaną powierzchnię, znakowanie ich, wypuszczanie i poprzez dalsze połowy śledzenie ich losów.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Apodemus agrarius ; Apodemus flavicollis ; Clethrionomys glareolus ; disappearance ; incoming population ; numbers ; settlement ; small rodents ; variation

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

7

Issue:

11

Start page:

169

End page:

213

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.63-11

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: