Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Bisoniana XII. A serologic specifity observed in immunization of cattle with wisent red cells; Bisoniana XII. Serologiczna specyficzność obserwowana przy uodpornianiu bydła czerwonymi krwinkami żubrów

Twórca:

Gasparski, J. ; Krasińska, M. ; Szynkiewicz, E.

Data wydania/powstania:

1963

Typ zasobu:

Tekst

Miejsce wydania:

Białowieża

Opis:

W okresie styczeń-luty 1961 r. uodporniono krowę nr 98 "Odra" krwinkami żubra "Pomiana". Z odpornościowej surowicy tej krowy wyodrębniono przeciwciała przeciw czynnikom antygenowym X1 (wspólnym dla żubrów i bydła) oraz antygenom krwinkowym specyficznym dla żubrów. W kwietniu 1962 roku w wyniku skrzyżowania z żubrem "Pokornym", 1077 (który ma podobny skład antygenowy krwi jak żubr "Pomian") krowa nr 98 urodziła hybryda "Faceta", a następną ciążę prawdopodobnie poroniła. Badania jej krwi prowadzone ponownie od września 1962 r. przez 7 miesięcy wykazały obecność podobnych przeciwciał, jak po uodpornieniu krwinkami "Pomiana". Surowica krowy nr 98 reaguje również z krwinkami syna - "Faceta". Wydaje się, że u krowy nr 98 prawdopodobnie wystąpiło trwałe wytwarzanie przeciwciał lub "naturalna" immunizacja poprzez płód przeciw antygenom krwinek płodu, który odziedziczył je od żubra "Pokornego".

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Theriologica

Tom:

7

Zeszyt:

15

Strona pocz.:

311

Strona końc.:

316

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:9225 ; 10.4098/AT.arch.63-15

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; streszcz. eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji