Object structure
Title:

Bisoniana XII. A serologic specifity observed in immunization of cattle with wisent red cells; Bisoniana XII. Serologiczna specyficzność obserwowana przy uodpornianiu bydła czerwonymi krwinkami żubrów

Creator:

Gasparski, J. ; Krasińska, M. ; Szynkiewicz, E.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1963

Description:

W okresie styczeń-luty 1961 r. uodporniono krowę nr 98 "Odra" krwinkami żubra "Pomiana". Z odpornościowej surowicy tej krowy wyodrębniono przeciwciała przeciw czynnikom antygenowym X1 (wspólnym dla żubrów i bydła) oraz antygenom krwinkowym specyficznym dla żubrów. W kwietniu 1962 roku w wyniku skrzyżowania z żubrem "Pokornym", 1077 (który ma podobny skład antygenowy krwi jak żubr "Pomian") krowa nr 98 urodziła hybryda "Faceta", a następną ciążę prawdopodobnie poroniła. Badania jej krwi prowadzone ponownie od września 1962 r. przez 7 miesięcy wykazały obecność podobnych przeciwciał, jak po uodpornieniu krwinkami "Pomiana". Surowica krowy nr 98 reaguje również z krwinkami syna - "Faceta". Wydaje się, że u krowy nr 98 prawdopodobnie wystąpiło trwałe wytwarzanie przeciwciał lub "naturalna" immunizacja poprzez płód przeciw antygenom krwinek płodu, który odziedziczył je od żubra "Pokornego".

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

cattle ; immunology ; red cells ; serological specificity ; serologic specifity ; wisent

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

7

Issue:

15

Start page:

311

End page:

316

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.63-15

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; sum . eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: