Object structure
Title:

Le baguage des Chauves - souris en Bulgarie de 1940 á 1961; Obrączkowanie nietoperzy w Bułgarii w latach 1940-1961

Creator:

Beron, P.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1963

Description:

W Bułgarii, obrączkowanie nietoperzy rozpoczął 5.X.1940 Dr Buresch, który w okresie 1940-1943 zaobrączkował 147 okazów, należących do 5 gatunków. II okres obrączkowania przypadał na lata 1948-1949 (158 okazów z 4 gatunków). Systematyczne prace w tym kierunku rozpoczęto od roku 1955. Do 31.XII.1961 zaobrączkowano 2991 osobników należących do 13 gatunków (Tabela 1). Używano pbrączek ptasich 3 rozmiarów z napisem "ZOO Sofia" lub "ZOO Sofia Bulgaria".

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

bats ringing ; biology ; Chiroptera ; migration distance

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

7

Issue:

4

Start page:

33

End page:

49

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.63-4

Source:

click here to follow the link

Language:

fre ; streszcz. fre ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: