Object structure
Title:

Morphological variability in the Białowieża population of Mus musculus Linnaeus, 1758; Zmienność morfologiczna białowieskiej populacji Mus musculus Linnaeus, 1758

Creator:

Dynowski, J.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1963

Description:

W obrębie badanej populacji myszy domowej z Polany Białowieskiej (n=429, Tabela 1) obserwuje się dużą zmienność wymiarów ciała i czaszki (ryc. 2 i 5), relacji ogon: ciało (Tabela 2) oraz ubarwienia. Wzrost wymiarów ma miejsce w ciągu całego życia zwierzęcia.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Białowieża Glade ; body & skull dimensions ; colour & moult ; morphological variability ; Mus musculus

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

7

Issue:

5

Start page:

51

End page:

67

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.63-5

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: