Object structure
Title:

Zaangażowani i niezrozumiali. Kilka uwag o młodej polskiej poezji współczesnej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2020)

Creator:

Nycz, Ryszard ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

young Polish poetry today ; commitment ; complicating form ; incomprehensibility

References:

1. B. Bodzioch-Bryła, Sploty: przepływy, architek(s)tury, hybrydy. Polska e-poezja w dobie procesualności i konwergencji, WAM, Kraków 2019.
2. K. Irzykowski, Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności, Lemisz i szpada przed sądem publicznym, prolegomena do charakterologii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.
3. A. Kałuża, Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci, Universitas, Kraków 2015.
4. A. Kałuża, Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019.
5. Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia (1984), w: tegoż: Wiersze, t. 4, Znak, Kraków 2004.
6. A. Okopień-Sławińska Metafora bez granic, w tejże: Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Ossolineum, Warszawa 1985.
7. A. Świeściak, Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010), Instytut Mikołowski, Mikołów 2010.
8. A. Świeściak, Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią i zaangażowaniem, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019.
9. N.N. Taleb, Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem, przeł. O. Siara, Zysk i S-ka, Poznań 2020.
10. E. Winiecka, Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie, Universitas, Kraków 2020.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

14

End page:

25

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2020.5.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: