Object structure
Title:

File of histopathological evaluation of nervous system diseases (1963) - nr 192/63

Institutional creator:

Department of Experimental and Clinical Neuropathology MMRI

Contributor:

Osetowska, Ewa Prof. dr med

Place of publishing:

Warsaw

Date issued/created:

1963

Description:

Clinical, anatomical and histological diagnosis

Subject and Keywords:

Vascular disaeses - atherosclerosis

Abstract:

Mózg przedstawia obraz stanu zatokowatego, niezmiernie zaawansowanego i uogólnionego na liczne struktury. Typowe duże zatoki koło naczyń średnich występują w putamen.W n.caudatus i thalamus dochodzido zlewających się przerzedzeń tkanki przy naczyniach włosowatych.Wszystkie naczynia centrum semiova rozpadu - w wyniku powstaje rozlane zblednięcie myeliny, dochodzące ażdo ”U” włókien. Podobne liczne zatoki występują w blaszce rdzeniastejrogu Ammona, w moście i w opuszce. Stosunkowo lepiej zachowany jestmóżdżek. Większość naczyń położonych w zatokach ma dużą proliferację kolagenu w ścianach oraz b.bujną proliferację reticuliny. Pomiędzy naczyniami widoczny jest b.bogaty rozplem młodych pączkujących kapilarów/metoda Griedleys'a/. Dookoła zatok i przy ścianach naczyń, otoczonych martwicą gąbczastą pleni się glej włóknisty. Na pograniczu thalamus icaps. interna - duża jama poapoplektyczna wypełniona luźną tkanką łączną. W korze b.rozległe ubytki komórkowe, miejscami widzi się tylko b.rzadko rozrzucone neurony, bez układu warstwowego.

Resource type:

Text

Format:

pdf

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: