Object structure
Title:

Kartoteka oceny histopatologicznej chorób układu nerwowego (1963) - opis nr 193/63

Institutional creator:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej, PBN ID: 5e70918b878c28a04737de9d

Contributor:

Wiśniewska, K. dr

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1963

Description:

Rozpoznanie kliniczne, anatomiczne i histologiczne

Subject and Keywords:

Choroby naczyniowe- rozmiękania

Abstract:

W korze płata skroniowego liczne ogniska martwicy wczesnej,często ukrwotocznicnej,będącej miejscami w fazie nawału leukocytamego.Widoczne krwotoki koliste,krwinkotoki perdiapedesim,duże zaniki neuronalne ,zacierające często warstwową budowę kory,pobudzenie naczyń. Interpretacja schorzeń komórkowych trudna ze względu nazmiany gnilne. Istota biała o zmniejszonej barwliwości,z licznymi szparami podłużnymi lub okrągłymi ostro ciętymi. W naczyniach gałbladej sole pseudowapnia.Pozatym naczynia zmienione włóknisto.W oponach w sąsiedztwie ogniska duże nacieki z makrofagów i komórek histiocytopodobnych.W naczyniu pobranym do badania nie widać skrzepliny w świetle naczynia.

Resource type:

Tekst

Format:

pdf

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: