Object structure
Title:

Craniometric variations in a population of the spotted souslik

Creator:

Ciesielska, B. ; Kupść, W.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1968

Description:

Praca miała na celu zbadanie dymorfizmu płciowego i zmienności rozwojowej czaszki susła perełkowanego Citellus suslicus (Güldenstaedt, 1770) w populacji ze Sławęcina pod Hrubieszowem. Materiał stanowiły 194 czaszki w tym 91 samców i i 103 samic. Wprowadzono podział na 2 grupy wiekowe: młode (niedojrzałe płciowo) - 134 osobniki, oraz dorosłe - 60 osobników.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Citellus suslicus ; craniometric variations ; population ; sexual dimorphism

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

13

Issue:

11

Start page:

151

End page:

176

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.68-11

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: