RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Laboratorium i archiwum. Z badań nad historią literaturoznawstwa

Creator:

Markowska-Fulara, Helena ORCID

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2021)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. M. Adamski, Wstęp, w: K. Wóycicki Wykłady ze stylistyki i teorii literatury, wstęp i oprac. tekstu M. Adamski, IBL, Warszawa 2015.
2. M. Bachtin, Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych, w: tegoż Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, PIW, Warszawa 1986.
3. W. Charchalis, Kim Pan jesteś, Panie Cervantes?, w: M. de Cervantes Saavedra Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy, przeł. W. Charchalis, Rebis, Poznań 2014.
4. D. Chodźko, Leon Borowski. Wspomninie, "Athenaeum" 1847 t. 1 z. 1.
5. S. Ciesielska-Borkowska, Cervantesa Don Quijote w polskich tłumaczeniach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filologia" 1957 z. 3, s. 264.
6. M. de Cervantes Saavedra, The history and adventures of the renowned Don Quixote, trans. T. Smollett, vol. 1, J. Walker, London 1818, s. IX.
7. J. Derrida, Gorączka archiwum, tłum. J. Momro, IBL, Warszawa 2016.
8. W. Ernst, The Archive as Metaphor, "Open" 2005 no 7.
9. J.J. Eschenburg, Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Redekünste, F. Nicolai, Berlin-Stettin 1805.
10. L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, przeł. M. Tuszkiewicz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986.
11. H. Głębocki, Zaginiony reptularz Juliusza Słowackiego z podróży na wschód, "Pamiętnik Literacki" 2011 z. 2.
12. G.E. Groddeck, Observations sur une dissertation présentée au concours pour la Chaire d'Eloquence de l'Université Impériale de Vilna, nakł. autora, Wilno 1815. Anonimowe tłumaczenie tej rozprawy znajduje się w Bibliotece Narodowej, rkps. 7832 II.
13. G.E. Groddeck, O znaczeniu, celu i osnowie literatury w powszechności, "Tygodnik Wileński" 1816 t. 1 nr 12, s. 191.
14. Historya, czyli dzieie i przygody przedziwnego Don Quiszotta z Manszy. z hiszpanskiego na francuzkie a teraz na polskie przełożone, P. Dufour, Warszawa 1786.
15. https://www.worldcat.org/title/history-and-adventures-of-the-renowned-don-quixote/oclc/465337/editions?referer=br&editionsView=true&fq= (18.07.19).
16. A. Kaupuż K, woprosu o problematikie kursa litieratury w starom Wilniusskom Uniwiersitietie, "Literatura" 1970 nr XIII (3).
17. A. Kaupuż, "Uwagi nad poezja i wymową i inne pisma krytycznoliterackie" [recenzja], "Pamiętnik Literacki" 1973 z. 2.
18. Konkurs do Katedry Wymowy i Poezji, w: J. Śniadecki Pisma rozmaite, t. 2, Józef Zawadzki, Wilno 1814.
19. Korespondencja Adama Mickiewicza, t. 4, Księgarnia Luxemburgska, Paryż 1885.
20. J. Królikowski, Rys poetyki wedle przepisów teorii, nakł. wydawcy, Poznań 1828.
21. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne, przeł. K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.
22. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (LMAVB), rkps. F9-1287-1288.
23. Lietuvos valstybes istorijos archyvas (LVIA, Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne), rkps. f. 721 o. 1 nr 1114, k. 10r.
24. List J. Zawadzkiego do ks. A.K. Czartoryskiego, 6.08.1808, w: Materiały do dziejów literatury i oświaty na Litwie i Rusi, t. 1, red. T. Turkowski, Towarzystwo Przyjaźni Nauk, Wilno 1935.
25. LMAVB, rkps. F9-1287-1288, k. 29v.
26. LMAVB, rkps. F9-95-111, k. 82r.
27. LVIA, rkps. f. 1135 o. 4 no. 57, k. 90.
28. H. Markowska, Historia splątana. Przypadek Historii literatury polskiej Feliksa Bentkowskiego, "Śląskie Studia Polonistyczne" 2018 nr 2. DOI
29. I. Masojć, Z. Sawaniewska-Mochowa, Anna Kaupuż - zapomniana badaczka polszczyzny i związków międzykulturowych na kresach, "Studia nad polszczyzną kresową" t. 12, red. J. Rieger, Warszawa 2010.
30. Z. Matkowski, Cervantes w Polsce, t. 1, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Lwów 1918.
31. J. Morawski, O niewydanych przekładach polskich Don Quijote'a, "Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności" 1935 t. 40.
32. R. Nycz, O przedmiocie studiów literackich - dziś, w: Polonistyka w przebudowie, t. 1, Universitas, Kraków 2005.
33. A.E. Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1884.
34. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią (Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania, wyd. W Wydra, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2018).
35. K. Sabik, Recepcja hiszpańskiej prozy fabularnej w Polsce w latach 1781-1918 (KI. UW, Warszawa 1995).
36. D. Samborska-Kukuć, Szczegóły do życiorysu Leona Borowskiego, "Ruch Literacki" 2009 z. 6, s. 501-512.
37. S. Skwarczyńska, Zapoznany artykuł Leona Borowskiego, w: tejże W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej, Pax, Warszawa 1985.
38. E. Słowacki, Teoria smaku, w: tegoż Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone, t. 1, Józef Zawadzki, Wilno 1824.
39. C. Steedman, Dust. The Archive and Cultural History, Manchester University Press, Manchester 2001.
40. J. Śniadecki , Uwagi nad pismem konkursowem, w: J. Śniadecki Pisma rozmaite, s. 237.
41. J. Śniadecki, Uwagi nad historią Literatury Polskiej, w: M. Baliński Pamiętniki o Janie Śniadeckim, t. 2, Józef Zawadzki, Wilno 1865.
42. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe, Universitas, Kraków 2007.
43. D. Ulicka, Zwrot archiwalny (jak ja go widzę), "Teksty drugie" 2010 nr 1/2, s. 162.
44. D. Ulicka, "Archiwum" i archiwum, "Teksty Drugie" 2017 nr 4. DOI
45. Vilniaus Universiteto Biblioteka (VUB), rkps. F2-DC236.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

243

End page:

259

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:214088 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2021.2.15

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 6, 2021

In our library since:

Oct 6, 2021

Number of object content downloads / hits:

44

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/248123

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information