RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Audiowizualność literatury. Próba konceptualizacji

Creator:

Regiewicz, Adam ORCID

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2021)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Adamczewska I., "Krajobraz po Masłowskiej". Ewolucja powieści środowiskowej w najmłodszej polskiej literaturze, Łódź 2011.
2. Antonik D., Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków 2014.
3. Bodzioch-Bryła B., Ku ciału post-ludzkiemu… Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, Kraków 2011.
4. Burszta W.J., Tożsamość narracyjna w dobie ekranu, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.
5. Czapliński P., Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki, w: Teoria - literatura - życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, red. A. Legeżyńska, R. Nycz, Warszawa 2012.
6. Dziadek A., Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.
7. Geertz C., O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.
8. Hejmej A., Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, w: Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.
9. Hejmej A., Intermedialność i literatura intermedialna, w: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki, A. Dziadek, Warszawa 2010.
10. Hejmej A., Komparatystyka intermedialna, "Rocznik komparatystyczny", nr 7, 2016. DOI
11. Hejmej A., Komparatystyka. Studia literackie - studia kulturowe, Kraków 2013.
12. Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Toruń 2012.
13. Hejmej A., U jednej z granic literatury. (Uwagi o "muzycznych" uwikłaniach), "Ruch Literacki" 1998, z.2.
14. Hendrykowska M., Technika - ruch - informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2005, s. 25-38.
15. Higgins D., Intermedia, przeł. M. i T. Zielińscy, w: Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, red. P. Rypson, Gdańsk 2000.
16. Hopfinger M., Doświadczenia audiowizualności O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.
17. Hopfinger M., Literatura i media po roku 1989, Warszawa 2010.
18. Hopfinger M., Literatura intermedialna, w: tejże, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze
19. Hopfinger M., Między reprodukcją a symulacją rzeczywistości. Problemy audiowizualności i percepcji, w: tejże, Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, Warszawa 1997.
20. Ingarden R., Kilka uwag o sztuce filmowej, w: tegoż, Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 1958.
21. Ingarden R., O dziele literackim, przeł. M. Turowicz, Warszawa 1960 oraz H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury, w: Literatura a malarstwo - malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku, red. G. Królikiewicz i in., Kraków 2009.
22. Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź i S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998.
23. K. Chmielecki, Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultur, "Kultura Współczesna" 2007 nr 2 (52).
24. Kluszczyński R.W., Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.
25. Koziołek R., Teoria literatury jako akt wiary, w: Teoria nad-interpretacją?, red. J. Olejniczak, M. Baron, P. Tomczok Katowice, 2012.
26. Kuczok W., Widmokrąg, Warszawa 2004.
27. Levinson P., Miękkie ostrze, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1999.
28. Masłowska D., Kochanie zabiłam nasze koty, Warszawa 2012.
29. Masłowska D., Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2002.
30. Miczka T., Kino jako poezja optyczna. Próby futuryzacji kinematografu w Polsce w latach 1918-1939, w: Kino - Film: poezja optyczna?, red. J. Trznadlowski, Wrocław 1995.
31. Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. P. Czapliński, R. Nycz i in., Warszawa 2017.
32. Olszewski M., #upał, Kraków 2017.
33. Peiper T., Radio, adwokat, w: tegoż, Tędy. Nowe usta, oprac. T. Podolska, Kraków 1972.
34. Regiewicz A., Narracja - audiowizualność - nowe media, w: B. Bodzioch-Bryła, G. Pietruszewska - Kobiela, A. Regiewicz, Literatura-nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Toruń 2015.
35. Regiewicz A., Tolerancja wobec tożsamości medialnej, "Tolerancja. Studia i szkice" 2012, t. XVI.
36. Regiewicz A., Utracka D., Perspektywy komparatystyki kulturowej. Na przykładzie programu Pracowni Komparatystyki Kulturowej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, "LUD" t.95, 2011.
37. Schmidt S. J., Literaturoznawstwo jako projekt interdyscyplinarny, "Teksty Drugie" 2010, nr 4.
38. Szczęsna E., Komparatystyka mediów. Poetyka, semiotyka, komunikacja medialna, w: Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.
39. Szczęsna E., Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama, Warszawa 2007.
40. Tekstylia. O "rocznikach siedemdziesiątych", red. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Kraków 2002.
41. Tynianow J., Prawa kina, przeł. B. Grabowska, w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972.
42. Uniłowski K., Kup Pan książkę. Szkice i recenzje, Katowice 2008.
43. Virilio P., Prędkość i polityka, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.
44. Waters L., Epoka niewspółmierności, przeł. T. Bilczewski, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.
45. Wirpsza W., Poezja a muzyka, w: Ruchome granice. Szkice i studia, red. M. Grześczak, Gdynia 1968.
46. Witkowski M., Drwal, Warszawa 2011.
47. Wysłouch S., Literatura i semiotyka, Warszawa 2001.
48. Wysłouch S., Ruchome granice literatury, w: Ruchome granice literatury, red. S. Wysłouch, B. Przymuszała, Warszawa 2009.
49. Żulczyk J., Wzgórze psów, Warszawa 2017.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

281

End page:

300

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:214090 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2021.2.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 6, 2021

In our library since:

Oct 6, 2021

Number of object content hits:

5

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/248125

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information