Object structure
Title:

Studies on the european hare. XVI. Movements of European hares in an upland area of Scotland

Creator:

Hewson, R. ; Taylor, M.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1968

Description:

Znakowane zające wypuszczono na wyżynie północno-wschodniej Szkocji (120-300 m. npm).Teren ten jest pokryty lasami iglastymi, wrzosowiskami a częściowo stanowi ziemie uprawne. Z ogólnej liczby 20 zajęcy oznakowanych w 1966, 19 złowiono ponownie w odległości średnio - 1,7 km. od miejsca pierwszego złapania. Odpowiada to minimalnemu areałowi osobniczemu zająca. Nie stwierdzono istotnych różnic w wędrówkach samców i samic.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Lepus europaeus ; movements ; Scotland

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

13

Issue:

2

Start page:

31

End page:

34

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.68-2

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; sum . eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: