Object structure
Title:

Metabolic rate and energy budget in the bank vole

Creator:

Górecki, A.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1968

Description:

W celu określenia dziennego zapotrzebowania energetycznego nornic rudych, Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) i skonstruowania modelu ich bioenergetyki zbadano respirację tych zwierząt w różnych sezonach (Tabela 1, 4). Łącznie u 140 nornic przestudiowano średni metabolizm dobowy (ADMR), metabolizm podstawowy (BMR), oraz metabolizm spoczynkowy (RMR).

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

activity ; Clethrionomys glareolus ; energy budget ; metabolic rate ; thermoneutral zone ; thermoregulation

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

13

Issue:

20

Start page:

341

End page:

365

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.68-20

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: