Object structure
Title:

Digestibility and assimilation of natural foods in small rodents

Creator:

Dróżdż, A.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1968

Description:

Zbadano konsumpcję naturalnych pokarmów, ich strawność i poziom asymilacji, a także dobowe zapotrzebowanie energetyczne u czterech gatunków drobnych gryzoni. Obiekt tych studiów stanowiły: polniki zwyczajne, Microtus arvalis (Pallas, 1779), nornice rude, Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780), myszy polne, Apodemus agrarius (Pallas, 1771) i myszy leśne, Apodemus flavicollis (Melchior, 1834). Ogółem przebadano 11 diet treściwych, mieszanych i objętościowych, używajac do każdej serii 10-15 dorosłych zwierząt (łącznie 120 gryzoni)

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Apodemus agrarius ; Apodemus flavicollis ; assimilation ; Clethrionomys glareolus ; digestibility ; energetic balance ; food ; International Biological Program ; maintenance costs ; Microtus arvalis ; natural foods ; small mammals

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

13

Issue:

21

Start page:

367

End page:

389

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.68-21

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: