RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dionizja Poniatowska – „sawantka” z Kijowszczyzny

Creator:

Nowicka, Elżbieta ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2020)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Bar, Nehemar K. Hasło w: Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. T. 2. Oprac. A. Bar, przy współudz. W. T. Wisłockiego, T. Godłowskiego. Kraków 1936.
2. A. Bąbel, Ulotne jak dym? Kryptoreklama i przemiany obyczajów – o kampanii Polskiego Monopolu Tytoniowego na łamach „Kobiety Współczesnej” w latach 1931–1932. „Napis” 2016, s. 150-178.
https://doi.org/10.18318/napis.2016.1.10
3. D. Beauvois, Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie. Przeł. E. i K. Rutkowscy. Paryż 1987.
4. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914. Przeł. K. Rutkowski. Lublin 2016.
5. T. Bobrowski, Pamiętnik mojego życia. T. 1: O sprawach i ludziach mego czasu. Oprac., wstęp, przypisy S. Kieniewicz. Warszawa 1979.
6. E. z Branickich Krasińska, list do A. Potockiej, z 26 III 1843, z Rzymu. W: Świadek epoki: listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835-1876. T. 1: Listy z lat 1735–1876. Z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstęp Z. Sudolski. Przeł. U. Sudolska. Warszawa 1995.
7. M. Cwenk, Felińska. Lublin 2012.
8. M. Czajkowski, Dziwne życie Polaków i Polek. Lipsk 1900.
9. S. Duchińska, Wspomnienia z 29-letniego pożycia z mężem moim. 1864–1893. Paryż 1894.
10. T. Epsztein, Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX wieku. Warszawa 2005.
11. F. German, Poniatowska z Iwanowskich Dionizja. W zb.: Polski słownik biograficzny. T. 27. Kraków–Wrocław 1983, s. 406-407.
12. M. Grabowski, Listy literackie. Wyd. A. Bar. Kraków 1934.
13. E. Heleniusz [Iwanowski], Wspomnienia lat minionych. T. 2. Kraków 1876.
14. B. Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie. Poznań 2013.
15. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 3. Aneks, bibliografia, indeksy oprac. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, I. Grzeszczak. Poznań 2007.
16. J. I. Kraszewski, T. Lenartowicz, Korespondencja. Oprac. W. Danek. Wrocław 1963.
17. M. Krzyżanowska, Pani na Tahańczy. „Kobieta Współczesna” 1828, nr 34, s. 13. Na stronie: http://bc.radom.pl/dlibra/publication/28126/edition/27171/content?ref=desc (data dostępu: 11 II 2020).
18. Listy do Konstantego Gaszyńskiego/Krasiński. Oprac. i wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1971.
19. Listy do Koźmianów/Krasiński. Oprac. i wstęp Z Sudolski. Warszawa 1977.
20. Nehemar. Hasło w: L. Czarkowski, Pseudonimy i kryptonimy polskie. Wilno 1922.
21. Nehemar. Hasło w: E. Minkowiecki, Wykaz pseudonimów używanych przez autorów polskich. Warszawa 1881.
22. K. Nehemar, Wspomnienie z młodości. Od 1830 do 1850 r. Wspomnienie pierwsze: Sylwia; Wspomnienie o tym, co się dzieje w stronach naszych, czyli Pamięć młodości tego, com czuł, widział i słyszał. Od 1830 do 1850 r. Wspomnienie pierwsze: Sylwia. Lwów 1874.
23. E. Nowicka, Okrucieństwo w operze. Historie kobiet. W zb.: Crudelitas. Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej. Red. nauk. E. Wesołowska, W. Szturc. Poznań 2017, s. 213-241.
24. R. Okulicz-Kozaryn, Syrokomla i rzewność. W zb.: Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe. Red. M. Dawlewicz, I. Fedorowicz, A. Kaleda. Wilno 2014, s. 165-175.
25. E. Orman, Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku. Kraków 2009.
26. D. Poniatowska, Listy do Józefa i Bohdana Zaleskich. T. 1-2. Kraków 1900.
27. Poniatowska Dionizja z Iwanowskich. Hasło w: K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. Cz. 1: Stulecie XIX. T. 7: Dopełnienia (P–Ż). Kraków 1882.
28. Poniatowska Dionizja. Hasło w zb.: Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. T. 9. Oprac. zespół pod kier. I. Śliwińskiej, S. Stupkiewicza. Warszawa 1972, s. 58.
29. Rzewuska Konstancja. Hasło w: Słownik pseudonimów pisarzy polskich. Oprac. zespół pod red. E. Jankowskiego. T. 4. Wrocław 1996, s. 605.
30. H. Skimborowicz, Dionizja z Iwanowskich Poniatowska. „Bluszcz” 1879, nry 16–17.
31. Świadek epoki: listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835-1876. Z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstęp Z. Sudolski. Przeł. U. Sudolska. T. 1–4. Warszawa 1995-1996.
32. J. Tretiak, Bohdan Zaleski na tułactwie. Cz. 1: 1831–1838. Życie i poezja. Karta z dziejów emigracyi polskiej. Kraków 1913.
33. J. Tretiak, Bohdan Zaleski na tułactwie. Cz. 2: 1838–1886. Życie i poezja. Na tle dziejów emigracyi polskiej (1814). Kraków 1913.
34. J. B. Zaleski, Duch od stepu. W: Wybór poezyj. Wstęp, oprac. B. Stelmaszczyk-Świątek. Wybór, komentarz C. Gajkowska. BN I 30a. Wrocław 1985.
35. J. B. Zaleski, Korespondencja. Wyd. D. Zaleski. T. 1–5. Lwów 1900–1904.

Issue:

3

Start page:

161

End page:

178

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:215429 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2020.3.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Nov 10, 2021

In our library since:

Oct 12, 2021

Number of object content downloads / hits:

144

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/248379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information