Object structure
Title:

Heat economy and the energy cost of growth in the bank vole during the first month of postnatal life

Creator:

Gębczyński, M.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1975

Description:

Badania przeprowadzone na nornicy rudej, Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) miały za cel poznanie nie tylko fizjologicznych reakcji nornic w okresie ich pierwszego miesiąca życia, ale także ocenę rzeczywistych warunków bytowania młodych. Dokonano też próby ustalenia, czy sezon urodzenia modyfikuje tempo rozwoju w początkowych tygodniach życia.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Clethrionomys glareolus ; energy cost ; postnatal life ; heat economy ; Nornica ruda ; stałocieplność ; wzrost ; koszt energetyczny

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

20

Issue:

29

Start page:

379

End page:

434

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.75-33

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Streszcz. ang ; pol.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: