Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: [Uczniowie z nauczycielem] [Dokument ikonograficzny]

Data wydania/powstania:

[1945]

Typ zasobu:

Fotografia

Opis:

Fotografia przedstawia grupę młodzieży szkolnej w otoczeniu nauczyciela. Wszyscy odświętnie ubrani. W tle murowany budynek (jego fragment). Pod miniaturą zdjęcia inskrypcja: "Młodzież tajnej szkoły z nauczycielem w roku 1945 po wyzwoleniu". Według właściciela zdjęcia zostało ono wykonane wiosną 1945 r. przez ucznia tajnego kompletu - Zenona (...) (praktykanta leśnego, członka A.K.) i przedstawia uczniów i uczennice na tle budynku dworskiego, w którym po wojnie właściciel zdjęcia zorganizował z żoną 6-klasową szkołę powszechną. Wszyscy ci uczniowie ukończyli średnie szkoły ogólnokształcące lub zawodowe, kilku szkoły wyższe. Osoby na fotografii to: Andrzej (...) - mgr inż., ukończył leśnictwo na U.P. (należał do A.K. nie żyje); Stefan (...) - mgr inż., ukończył leśnictwo na U.P., syn małorolnego chłopa (nie żyje); Stefan (...) - mgr inż., syn małorolnego chłopa ukończył leśnictwo na U.P., pracował w Częstochowie; Marian (...) - mgr fil. pol., ukończył uniwersytet w Łodzi, był redaktorem w P.R. w Łodzi. Wymienieni ukończyli na tajnym kursie 1. kl. lic., a 2. w lic. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie i przyjechali z właścicielem zdjęcia do Poznania, gdzie był on asystentem na U.P. Byli to pierwsi od początku istnienia gminy Olsztyn mieszkańcy tego regionu, którzy uzyskali wyższe wykształcenie. Stanisław (...) - syn średniorolnego chłopa, został księdzem. Krystyna (...) (córka nauczyciela zamordowanego przez Gestapo, członka A.K.) i Anna (...) ukończyły 3-letnieą Wyż. Szk. Ekon. w Częstochowie. Losy reszty nie są znane ; wiosna 1945 r., Turów, gm. Olsztyn, woj. śląskie ; Zdjęcie przesłane na konkurs "Fotografia polskiej wsi" do 1948 roku, organizowany w 1983 r. przez kwartalnik "Fotografia" i tygodnik "Nowa Wieś". Odbitka zdjęcia przechowywana w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:16947

Źródło:

IAiE PAN, nr inw. 179-3

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego