Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: [Grupa w strojach ludowych – "Obchody grunwaldzkie"] [Dokument ikonograficzny]

Data wydania/powstania:

[1910]

Typ zasobu:

Fotografia

Opis:

Fotografia przedstawia liczną grupę kobiet i mężczyzn w strojach ludowych pozujących do zdjęcia w kilku rzędach. W drugim rzędzie od dołu pośrodku siedzi trzech mężczyzn i między nimi kobieta. Przypuszczalnie organizatorzy przedstawienia. Na odwrocie zdjęcia inskrypcja: "Obchód Grunwaldzki urządzony w Mikołajowicach lipiec 1910 r. Urządzali Helena (...) nauczycielka, Ignacy (...) student filozofii Uniw. Lwow. (po prawej ręce nauczycielki), Tomasz (...) urzędnik pocztowy (po lewej ręce nauczycielki)...". Dalej zapis nieczytelny. Według właściciela zdjęcia przedstawia ono uczestników obchodów 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem. Organizatorką obchodów była nauczycielka miejscowej szkoły podstawowej Helena (...) oraz Ignacy (...) student filozofii, Tomasz (...) urzędnik pocztowy, brat jego - student prawa U.J. – wszyscy pochodzący z Mikołajowic ; lipiec 1910 r., Mikołajowice, pow. Tarnów, woj. małopolskie ; Zdjęcie przesłane na konkurs "Fotografia polskiej wsi" do 1948 roku, organizowany w 1983 r. przez kwartalnik "Fotografia" i tygodnik "Nowa Wieś". Odbitka zdjęcia przechowywana w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:16950

Źródło:

IAiE PAN, nr inw. 182-1

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego