Object structure

Title:

The effect of population density and sex ratio on the mortality of juvenile laboratory mice in experimental populations

Creator:

Kozakiewicz, A.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1976

Description:

Eksperyment przeprowadzono na osiemnastu populacjach myszy laboratoryjnej. Pokarm i wodę podawano w nadmiarze. Wyjściowa liczebność populacji wynosiła 20, 60, 100 osobników, przy czym w obrębie każdej liczebności były populacje o różnej proporcji płci, tzn. stosunek liczby samców do samic wynosił 1 : 1, 1 : 2 lub 1 : 4 (Tabela 1). Codziennie na podstawie oględzin sprawdzano stan samic, wyróżniając 3 kategorie: cieżarne, karmiące i inne, a po likwidacji eksperymentu dokonywano sekcji samic, mierząc embriony i sprawdzając liczbę zresorbowanych płodów.

Subject and Keywords:

population density ; experimental population ; laboratory ; mortality ; Mus musculus ; sex-ratio ; survival ; mysz laboratoryjna ; zagęszczenie populacji ; proporcja płci ; śmiertelność ; młode osobniki

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

21

Issue:

25

Start page:

339

End page:

350

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.76-33

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Sum. ang ; pol.

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: