Object

Title: Wielki geometryczny wynalazek celownicy trzyramienney : nayważnieysze działania (dotąd za pomocą tylko trygonometryi, rozwiązalne) na tablicy pretoryańskiey, mechanicznie zastępuiącey w r. 1797

This page uses 'cookies'. More information