Object structure
Title:

Studies on the European hare. XXXV. Structure, size, and dynamics of three European hare populations in Southern Sweden

Creator:

Frylestam, B.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1979

Description:

Structure, size and dynamics of three European hare, Lepus europaeus Pallas, 1778 populations were studied in Southern Sweden during 1974-1976. Population densities were estimated in spring and autumn by the use spotlights at night. Sex ratio and the age structure were analysed on the basis on hunting bags.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

density ; Lepus europaeus ; mortality ; population structure ; reproduction rate ; population size ; population dynamics ; Sweden ; dynamika populacji ; wielkość populacji ; struktura populacji ; zagęszczenie

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

24

Issue:

33

Start page:

449

End page:

464

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.79-42

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. ang. ; pol.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: