Object structure
Title:

Rural architecture and garments

Creator:

Demski, Dagnosław

Description:

Fotografie przedstawiające mieszkańców Gudżartu i Radżistanu oraz pakistańskiej prowincji Sind. Szeroki wybór zdjęć przedstawia krajobraz, budynki, przestrzenie wiejskie, portrety, wybrane obrzędy, ubiory codzienne jak i odświętne oraz ikonografię. Wykonano je w latach 1989, 1992, 1994 i 1996. Jest to zapis pracy etnografa, jak również miejsc – wsi i świątyń, w których był przyjmowany prof. Dagnosław Demski. Zdjęcia stanowią cenny zapis zmiany profesji, porzucenie starych zabudowań oraz zmianę tradycyjnego ubioru

Name:

Ruins of the Rajput Castle in Gadhsisar (Iconographic document)

Other names:

Obrazy Indii i Pakistanu-Pasterze rabari

Object description:

Ruins of the former castle of Jadeja rajputs in Gadhsisar. There were several dozen defensive castles in Kutch belonging to different lines of the Jadeja family. It was built on hills, and with time they lost their former defensive function, and the owners moved to the city that developed around the fort. In the background there are residential buildings of the town of Gadhsisar.

Author (of drawing, photo, record):

Demski, Dagnosław

Data:

1992

Accession number:

India part 3, box 23, 0039

Subject and Keywords:

Gadhsisar Castle ruins

Relation:

Obrazy Indii i Pakistanu

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Photography

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: