Object structure
Title:

Komunikacja w izolacji. Maskowanie klęski w niemieckiej polskojęzycznej prasie gadzinowej w latach 1943–1944 (na przykładzie tekstów z „Nowego Kuriera Warszawskiego”)

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Pąkciński, Marek ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

prasa gadzinowa ; populizm ; okupacja hitlerowska

References:

1. Cieślak T., Hitlerowskie czasopismo "Nowy Kurier Warszawski", "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" 1968, t. 7, nr 1.
2. Klemperer V., LTI. Notatnik filologa, tłum. i przyp. J. Zychowicz, Warszawa 1989.
3. Młynarczyk J.A., Pomiędzy współpracą a zdradą. Problem kolaboracji w Generalnym Gubernatorstwie - próba syntezy, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2009, nr 1.
4. Morrison P., The Poetics of Fascism: Ezra Pound, T.S. Eliot, Paul de Man, Oxford 1996.
5. Napora M., Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w "Dzienniku Radomskim" 1940-1945, Warszawa 2017.
6. Napora M., O potrzebie dalszych badań nad prasą gadzinową. Stan obecny i perspektywy badawcze, "Dzieje Najnowsze" 2021, t. 53, nr 2. DOI
7. Schnepf Z., Losy pracowników niemieckiej gadzinówki "Nowy Kurier Warszawski" w świetle powojennych procesów z dekretu sierpniowego, "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" 2008, nr 2.
8. Solak J., Mołdawia: republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar "zamrożonego konfliktu" o Naddniestrze, Toruń 2014.
9. Szarota T., Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1988.
10. Voegelin E., Hitler and the Germans, tłum., red., wstęp D. Clemens, B. Purcell, Columbia 1999.
11. Woźniakowski K., Niemiecka polskojęzyczna prasa "gadzinowa" czasów II wojny światowej 1939 1945.
12. (Próba syntetycznego spojrzenia), "Studia Bibliograficzne Akademii Świętokrzyskiej" 2004, t. 7.

Relation:

Napis

Start page:

112

End page:

133

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.8

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: