Object structure
Title:

Jubileusz dwudziestopięciolecia pracy literackiej Henryka Sienkiewicza. Wybór korespondencji (część I)

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Błasińska, Aleksandra

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Sienkiewicz, Henryk ; korespondencja ; jubileusz

References:

1. Bibliografia Literatury Polskiej "Nowy Korbut": Henryk Sienkiewicz, oprac. D. Świerczyńska, Warszawa 2015.
2. Czapliński C., Saga rodu Styków, New York 1988.
3. Gorzelak M., Jan Styka jako ilustrator dzieł Henryka Sienkiewicza, "Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach" 2007, t. 23.
4. Korespondencja Elizy Orzeszkowej, Památník národního písemnictví w Pradze, sygn. 19 M 58.
5. Korespondencja Henryka Sienkiewicza, Biblioteka Jagiellońska, sygn. 6998 IV.
6. Nie-Apelles [B. Zawadzki], Wystawa sienkiewiczowska w salonie Aleksandra Krywulta, "Wiek Ilustrowany" 1900, nr 355.
7. Sienkiewicz H., Bez dogmatu, t. 3, Warszawa 1906.
8. Sienkiewicz H., Przemówienie na własnym jubileuszu [inc.: "Trudno mi wypowiedzieć słowami…"], "Kurier Warszawski" 1900, nr 353.
9. [Sprawozdanie], "Gazeta Polska" 1900, nr 294.
10. S. T. [Stanisław Tarnowski], [Ogniem i mieczem - recenzja], "Czas" 1884, nr 256.
11. Święto Sienkiewicza, "Kurier Warszawski" 1900, nr 353.
12. Tarnowski S., Julian Klaczko, t. 2, Kraków 1909 [Sprawozdanie], "Gazeta Polska" 1900, nr 294.
13. S. T. [Stanisław Tarnowski], [Ogniem i mieczem - recenzja], "Czas" 1884, nr 256.
14. Święto Sienkiewicza, "Kurier Warszawski" 1900, nr 353.
15. Tarnowski S., Julian Klaczko, t. 2, Kraków 1909.
16. Tarnowski S., Pierwszy odczyt hr. Stanisława Tarnowskiego o powieści historycznej H. Sienkiewicza "Ogniem i mieczem", "Czas" 1884, nr 65.
17. Tarnowski S., Studia do historii literatury polskiej. Wiek XIX, t. 5: Henryk Sienkiewicz, Kraków 1897.
18. Tarnowski S., W sprawie pomnika Mickiewicza, "Gazeta Polska" 1897, nr 55.
19. (Z.), Sienkiewicz we Lwowie, obiad u namiestnika hr. Pinińskiego, "Dziennik Poznański" 1900, nr 103.
20. Zaleski B., U nas inaczej, w: Wzory prozy: wedle rodzajów i kształtów chronologicznie z literatury zebrane przez Jana Rymarkiewicza, Poznań 1874.

Relation:

Napis

Start page:

208

End page:

229

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.13

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: