Object structure
Title:

Izolacja w firmie

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Szkudlarek, Ewa

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

glass isolation ; compulsory isolation ; voluntary isolation ; total institution ; failure ; success

References:

Bibliografia podmiotowa
1. Belbel S., Po deszczu, tłum. M. Mętrak-Gottesman, "Dialog" 1999, nr 4.
2. Widmer U., Top Dogs, tłum. J. Koenig, „Dialog” 1998, nr 8.
Bibliografia przedmiotowa
1. Bratkowski P., Ja, firma, "Dialog" 1998, nr 8.
2. Chojecki M., Mowa mowy. O języku współczesnej humanistyki, Gdańsk 1997.
3. Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996.
4. Ciosek M., Izolacja więzienna. Wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu, Gdańsk 1993.
5. Elzenberg H., Kłopot z istnieniem, Kraków 1994.
6. Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1996.
7. Gasparski W., Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Warszawa 2003.
8. Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, tłum. Z. Zwoliński, w: Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
9. W. Derczyński, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 2000.
10. Gra z przechodniem. Ze Stanisławem Fiszerem rozmawia Marta Leśniakowska, "Odra" 2003, nr 7/8.
11. Iwanek T., Kryzys i jego odmiany, Wrocław 2004.
12. Klein N., No logo, tłum. H. Pustuła, Izabelin 2004.
13. Majer A., Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, Warszawa 1999.
14. Milioner na mecie. Z Tadem Witkowiczem rozmawia Zbigniew Domaszewicz, "Gazeta Wyborcza" z 19 lutego 2007 r., DF nr 7/718.
15. Mitroff I., Pearson Ch., Zarządzanie sytuacją kryzysową, tłum. A. Janiszewski, Warszawa 1998.
16. Plopa M., Stres w izolacji morskiej. Psychospołeczne uwarunkowania, Gdańsk 1996.
17. Podgórecki A., Społeczności wyizolowane, w: Zagadnienie marginesu społecznego a sprawiedliwość, red. B. Hołyst, Warszawa 1977.
18. Rewers E., Środowisko rozmowy, w: Pamięć, miejsce, obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, red. J. Hudzik, J. Mizińska, Lublin 1997.
19. Ringel E., Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie, tłum. E. Kaźmierczak, Szczecin 1987.
20. Schulz von Thun F., Sztuka rozmawiania. Dialog wewnętrzny, tłum P. Włodyga, Kraków 2004.
21. Schulz von Thun F., Sztuka zarządzania. Psychologia komunikacji dla szefów i liderów, tłum. P. Włodyga, Kraków 2004.
22. Sposoby istnienia. Działanie wobec siebie i innych, red. J. Rudniański, K. Murawski, Warszawa 1988.
23. Sujak E., ABC psychologii komunikacji, Kraków 2006.
24. Tyrała P., Kierowanie, organizowanie, zarządzanie. Zarys prakseologii, Toruń 2003.
25. Zawadzak T., Kierowanie organizacją. Zarys problematyki, Warszawa 2003

Relation:

Napis

Start page:

290

End page:

312

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: