Object structure
Title:

Nieliteracki temat w literaturze potrzebny. O ratunkowej funkcji antologii

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Kocela, Weronika

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

medicine ; doctor ; anthology ; epigram ; satire

References:

1. Banaś A., "Dekameron" reakcją mieszkańców Florencji na epidemię dżumy w 1347 roku, w: Acta Uroboroi - w kręgu epidemii II, red. M. Dąsal, Wrocław 2019.
2. Dąbrowski S., Z zagadnień literackości tekstu, "Teksty. Teoria literatury, Krytyka, Interpretacja" 1972, nr 3.
3. Domosławski Z., Wprowadzenie do medycyny, Jelenia Góra 2007.
4. Dusińska H., Prof. dr hab. Stanisław Konopka (1896-1982), "Forum Bibliotek Medycznych" 2011, nr 4/2 (8).
5. Fitzharris L., Rzeźnicy i lekarze. Makabryczny świat medycyny i rewolucja Josepha Listera, tłum. Ł. Müller, Kraków 2018.
6. Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. 1, Warszawa 1900.
7. Kochanowski J., Dzieła polskie, t.1, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1953.
8. Konopka S., Medycyna i medycy w starych anegdotach i fraszkach, Warszawa 1931.
9. Literatura piękna i medycyna, red. M. Ganczar, P. Wilczek, Kraków 2015.
10. Nawarecki A., Antologia jako "gatunek koronny" naszych czasów, w: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku, red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2017.
11. Polska fraszka i satyra medyczna, zebr. i oprac. K. Borzęcki, Z. Woźniewski, Warszawa 1961.
12. Smulski J., Antologia - ewolucja i dzisiejszy status gatunku. Kilka elementarnych oczywistości, w: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku, red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2017.
13. Szałasta-Rogowska B., Kokoszka M., Zestawienie bibliograficzne opracowań na temat antologii i niektórych form pokrewnych (wybór), w: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku, red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2017.
14. Szumowski W., Krakowska szkoła lekarska po reformach Kołłątaja, Kraków 1929.
15. Zdziechiewicz A., Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych, "Napis. Pismo Poświęcone Literature Okolicznościowej i Użytkowej" 2003, seria 9. DOI

Relation:

Napis

Start page:

313

End page:

326

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.18

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: