Object structure
Title:

Nieliteracki temat w literaturze potrzebny. O ratunkowej funkcji antologii

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Kocela, Weronika

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

medycyna ; lekarz ; antologia ; fraszka ; satyra

References:

1. Banaś A., "Dekameron" reakcją mieszkańców Florencji na epidemię dżumy w 1347 roku, w: Acta Uroboroi - w kręgu epidemii II, red. M. Dąsal, Wrocław 2019.
2. Dąbrowski S., Z zagadnień literackości tekstu, "Teksty. Teoria literatury, Krytyka, Interpretacja" 1972, nr 3.
3. Domosławski Z., Wprowadzenie do medycyny, Jelenia Góra 2007.
4. Dusińska H., Prof. dr hab. Stanisław Konopka (1896-1982), "Forum Bibliotek Medycznych" 2011, nr 4/2 (8).
5. Fitzharris L., Rzeźnicy i lekarze. Makabryczny świat medycyny i rewolucja Josepha Listera, tłum. Ł. Müller, Kraków 2018.
6. Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. 1, Warszawa 1900.
7. Kochanowski J., Dzieła polskie, t.1, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1953.
8. Konopka S., Medycyna i medycy w starych anegdotach i fraszkach, Warszawa 1931.
9. Literatura piękna i medycyna, red. M. Ganczar, P. Wilczek, Kraków 2015.
10. Nawarecki A., Antologia jako "gatunek koronny" naszych czasów, w: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku, red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2017.
11. Polska fraszka i satyra medyczna, zebr. i oprac. K. Borzęcki, Z. Woźniewski, Warszawa 1961.
12. Smulski J., Antologia - ewolucja i dzisiejszy status gatunku. Kilka elementarnych oczywistości, w: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku, red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2017.
13. Szałasta-Rogowska B., Kokoszka M., Zestawienie bibliograficzne opracowań na temat antologii i niektórych form pokrewnych (wybór), w: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku, red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2017.
14. Szumowski W., Krakowska szkoła lekarska po reformach Kołłątaja, Kraków 1929.
15. Zdziechiewicz A., Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych, "Napis. Pismo Poświęcone Literature Okolicznościowej i Użytkowej" 2003, seria 9. DOI

Relation:

Napis

Start page:

313

End page:

326

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.18

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: