Object structure
Title:

Wpływ pandemii na sytuację rodzin wychowujących dzieci wielojęzycznie z perspektywy socjolingwistycznej

Creator:

Murrmann, Julia Magdalena ORCID

Publisher:

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2021

Subject and Keywords:

wielojęzyczność ; pandemia ; kompetencje lingwistyczne ; rodzina ; lockdown

Abstract:

ezprecedensowa sytuacja zaistniała na całym świecie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wynikające z tego wprowadzenie środków bezpieczeństwa zmieniły pod wieloma względami sytuację rodzin wychowujących dzieci wielojęzycznie. Na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych na 157 rodzinach w artykule przedstawiono wpływ pandemii koronawirusa na życie rodzin wielojęzycznych z perspektywy socjolingwistycznej. Jeśli chodzi o wstępną ocenę oddziaływania globalnej epidemii na sytuację językową w domu, to 68 badanych rodzin stwierdziło, że pandemia koronawirusa miała ogólnie pozytywny wpływ naznajomość języków używanych przez dzieci, 49 rodzin zaobserwowała raczej negatywne konsekwencje dla rozwijania języków w domu, 33 spośród badanych rodziców nie zauważyło żadnych znaczących różnic we władaniu językami używanymi w życiu danej rodziny, natomiast 7 rodzin nie potrafi jeszcze określić, jak podsumować okres pandemii w kontekście poprawy lub pogorszenia znajomości poszczególnych języków przez dzieci. Należy podkreślić, że sytuacja każdej rodziny była inna i w związku z tym różniły się sposoby radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z zakazu przemieszczania się, zamknięcia szkół i przejściana nauczanie zdalne, przedłużającej się izolacji społecznej, ograniczeń w podróżowaniu i innych obostrzeń. W wielu przypadkach konieczne było wprowadzenie nowej rodzinnej polityki językowej, zmiana strategii i metod dotychczas wykorzystywanych, użycie alternatywnych i dodatkowych materiałów edukacyjnych. Opisano strategie radzenia sobie z trudnościami, wyzwaniami, nowymi potrzebami i zadaniami, a także z kwestiami organizacyjno-emocjonalnymi powstałymi ze względu na pandemię. Na podstawie analiz udało się zebrać cenne wskazówki i dobre praktyki, które wykorzystywali przebadani rodzice. Wyniki badań mogą zainteresować zarówno językoznawców zajmujących się różnymi aspektami wielojęzyczności jak i rodziców wychowujących lub planujących wychować dzieci wielojęzycznie.

Relation:

Socjolingwistyka

Volume:

35

Start page:

89

End page:

104

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

PDF

Resource Identifier:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: