Object structure
Title:

Recenzja książki: The Many Faces of Multilingualism. Language Status, Learning and Use Across Contexts

Creator:

Maciąg-Fiedler, Agnieszka ORCID

Publisher:

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2021

Subject and Keywords:

recenzja ; wielojęzyczność ; edukacja językowa ; język mniejszości ; odmienność kulturowa

Abstract:

Niniejszy tekst stanowi recenzję książki The Many Faces of Multilingualism. Language Status, Learning and Use Across Contexts pod redakcją Piotra Romanowskiego i Martina Guardado. Omawiana pozycja podejmuje problematykę wielojęzyczności, jednego z najbardziej dyskutowanych zjawisk w językoznawstwie stosowanym i socjolingwistyce w ostatnim czasie. Tom składający się z 11 rozdziałów, podzielony jest na dwie tematyczne części: „(Społeczno)-lingwistyczne aspekty wielojęzyczności” i „Pedagogiczne aspekty wielojęzyczności”. Autorzy (wszyscy wielojęzyczni), pochodzący z różnych krajów (np. z Polski, Łotwy, Kanady, Brazylii, Japonii, RPA), badają poszczególne kwestie związane z edukacją wielojęzyczną i analizują wyzwania wielojęzycznego społeczeństwa.

Relation:

Socjolingwistyka

Volume:

35

Start page:

407

End page:

411

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

PDF

Resource Identifier:

click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: