RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Społeczeństwo dało dowód dojrzałości politycznej” : grudzień ’70 w województwie katowickim

Creator:

Dziuba, Adam ORCID

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 19 (2021), Studia

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 113-148

Abstract:

The paper discusses the social and political situation in the Katowice Voivodeship in December 1970 after the announcement of the increase in food prices, prevention and order activities undertaken by the Citizens’ Militia (MO) and the security apparatus during the crisis and the reaction of the Polish United Workers’ Party (PZPR) to the growing agitation of society. Despite mounting tension, reinforced by the news of workers’ revolt in the cities of the Coast, the police forces effectively paralysed weak attempts to stir up strikes and demonstrations in the Katowice Voivodeship. Political changes in the PZPR leadership prevented the crisis from escalating. The attitudes of the region’s inhabitants were also infl uenced by: the strong position of the PZPR, the preventive arrest of nearly a thousand potential leaders of protests and riots, relatively good living conditions in the Katowice Voivodeship, and the divergent interests of various groups of the province’s population.

References:

Balbus T., Kamiński Ł., Wydarzenie grudniowe 1970 roku poza Wybrzeżem, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2002, nr 1/1, s. 143–160
Chumiński J., „Mała stabilizacja czy stagnacja” – społeczno-ekonomiczny bilans rządów Władysława Gomułki, w: Colloquium Opole 2018. Europa w pół wieku po roku 1968. Historia. Polityka. Kultura, red. M. Mazurkiewicz, T. Siwek, Opole 2019 (Colloquium Opole Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo w XXI wieku)
Drabik S., Krakowscy robotnicy w grudniu 1970 roku, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 10, 2010, nr 12, s. 64–68
Eisler J., Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna 1944–1989, Warszawa 2018
Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012
Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006
Dziuba A., „W mieście panuje spokój”. Gliwicki Grudzień ’70 roku oczami bezpieki, „Śląski Notes Historyczny” 2011, nr 1, s. 42–59
Dziuba A., W poszukiwaniu lepszego życia. Katowickie w PRL – obszar migracji, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2017, nr 9 (142), s. 84–95
Dziurok A., Dzieje polityczne 1945–1990, w: Chorzów, t. 4, red. M. Masnyk, J. Kurek [w druku]
Grzelczak P., Grudzień ’70 w Poznaniu (dostęp: 7 VI 2021)
Kurpierz T., Neja J., „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic do monografii i dokumenty własne, Katowice 2012
Nalepa E.J., Wojsko Polskie w Grudniu 1970, Warszawa 1990
Neja J., Uwarunkowania działalności opozycji przedsierpniowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Wybrane zagadnienia, w: Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, red. K. Kowalczyk, M. Paziewski, M. Stefaniak, Szczecin 2008
Szulc P., „Ładną gwiazdkę nam rząd zgotował!” Grudzień ’70 w listach do Radiokomitetu, „Pamięć i Sprawiedliwość” 9, 2010, nr 2(16), s. 431–466
Tejchma J., Między pierwszym a ostatnim spotkaniem z Władysławem Gomułką, w: Władysław Gomułka i jego epoka, red. E. Salwa-Syzdek, T. Kaczmarek, Warszawa 2005
Tracz B., Gliwice. Biografia miasta, Gliwice 2018

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

19

Start page:

113

End page:

148

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:233613 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2021.04

Source:

IH PAN, sygn. B.155/19 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/19 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information