Object structure
Title:

Komisja Fizjograficzna i jej „Sprawozdania"

Subtitle:

Physiographical Commission and its „Sprawozdania” [Reports]

Creator:

Pawłowski, Jerzy

Publisher:

Towarzystwo Fizjograficzne

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

23 cm <br>

Subject and Keywords:

Komisja Fizjograficzna (Kraków) ; sprawozdania ; Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej

Abstract:

A historical outline of the Physiographical Commission [Komisja Fizjograficzna] of the Academic Society of Cracow [TNK, 1865-1872] and (after 1872) Academy of Sciences and Letters [AU] and (after 1918) Polish Academy of Sciences and Letters [PAU] is given. Its annual scientific reports [Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej] edited sińce 1866 to 1939 are presented and critically commented <br>

References:

Fedorowicz Z. 1971. Faunistyka w działalności Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności (1865-1939). Memorabilia zool., 22: 3-184.
Kawecki Z. 1967. Władysław Kulczyński (1854-1919). Z posłowiem Stanisława Kulczyńskiego. Memorabilia zool. 18: 1-112.
Köhler P. 2002. Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952). Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności, tom II, 373 ss.
Liana A. 2001. Historia Pamiętnika Fizjograficznego. Nowy Pam. Fizjogr. 1: 3-40.
Majer J. 1862. Literatura Fizyjografii ziem dawnej Polski. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
Odezwa Komisyi Fizyograficznej c.k. Towarzystwa naukowego krakowskiego. 1865. Czas, Część literacko-artystyczna, nr 145. z 28 czerwca - środa, s. 1,2 i nr 146. z 29 czerwca - czwartek, s. 1,2. (dokończenie).
Pierwszy Zjazd Fizjografów Polskich w Krakowie. 1924. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 30 pp.
Znatowicz B., Dziewulski E. 1881. Odezwa wydawnictwa „Pamiętnika Fizjograficznego”. Przyroda i Przemysł, nr 34: 397.

Relation:

Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, t. 3, z. 1/2 (2004)

Volume:

3

Issue:

1-2

Start page:

3

End page:

14

Resource type:

Text

Resource Identifier:

ISSN 1643-8965

Source:

MiIZ PAN, call no. P.6730

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: