Object structure
Title:

Russia and Poland – a ‘domestic row’ of Slavs, or a conflict of mentalities?

Subtitle:

Inscription. An anthology 1 - "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" special issue in English 2022

Creator:

Lipatow W., Aleksander ; Żukowska, Maria Helena : Tłumacz ; Giebułtowski, Jerzy : Tłumaczenie - weryfikacja

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Russia ; Poland ; conflict ; politics ; culture

References:

1. Gorizontow L.J., Paradoksy imperskoy politiki: polaki v Rossii i russkiye v Polshe, Moskwa 1999.
2. Istoriya literatur zapadnykh i yuzhnykh slavyan, t. 1-3, red. L.N. Budagowa, A.W. Lipatow, S.W. Nikolski, Moskwa 1997.
3. Kępiński A., Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Kraków 1990.
4. Kraushar A., Obrazy i wizerunki historyczne, Warszawa 1906.
5. Lipatow A.W., Mickiewicz i Puszkin: obraz na tle historiografii i historiozofii, przeł. M. Prussak, „Teksty Drugie” 1998, nr 5.
6. Lipatow A.W., Słowiańszczyzna – Polska – Rosja, Izabelin 1999.
7. Lipatow A.W., Zmiana paradygmatów: od średniowiecza ku literaturze nowożytnej, „Barok” 1996, III/2 (6).
8. Lipatow A.W., Obraz Polski i Polaków w sztuce radzieckiej, „Teksty Drugie” 1997, nr 5.
9. Maciejewski J., Stereotyp Rosji i Rosjanina w polskiej literaturze i świadomości społecznej, „Więź” 1998, nr 2.
10. Mickiewicz A., Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe, Warszawa 1933.
11. Nowak A., Polacy, Rosjanie i biesy, Kraków 1998.
12. Orłowski J., Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej, Warszawa 1992.
13. Pamiatniki dekabristow. Sbornik materiałow, t. 1-3, red. N.W. Izmajłow, Leningrad 1926.
14. Perepiska Ivana Groznogo s Andreem Kurbskim, red. A.A. Zimnyj, J.D. Rykow, J.S. Łurie, Leningrad 1979.
15. Polaki i russkiye v glazakh drug druga, red. W. Choriew, Moskwa 2000.
16. Polotskij S., Isbrannye proizvedenya, Moskwa-Leningrad 1953.
17. Puszkin A.N., Oszczercom Rosji, tłum. J. Tuwim, w: „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 257.
18. Russkaya literatura XVIII wieka i slavyanskiye literatury. Issledovanya i materyaly, red. P.N. Bierkowa, I.Z. Sierman, Moskwa-Leningrad 1963.
19. Russkiye i polaki: vzaimoponimaniye i vzaimoneponimaniye, red. A.W. Lipatow, A. Mencwel, J. Prokop, Ł. Suchanek, I. O. Szajtanow, Moskwa 2000.
20. Uspienski B., Żywow W., Car i Bóg, przekł. i wst. H. Paprocki, Warszawa 1992.
21. Wielkie mity narodowe Słowian: materiały do dyskusji panelowej towarzyszącej konferencji „Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III”, Poznań, 23-26 IX 1999, red. A. Gawarecka, A. Naumow, B. Zieliński, Poznań 1999.

Relation:

Napis

Start page:

25

End page:

38

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.en.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: