Object structure
Title:

A ‘judgement of the eye’? The way(s) the world is perceived in Bolesław Prus’s prose works

Subtitle:

Inscription. An anthology 1 - "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" special issue in English 2022

Creator:

Grabowska-Kuniczuk, Agata ORCID ; Korecki, Tristan : Tłumacz ; Giebułtowski, Jerzy : Tłumaczenie - weryfikacja

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław (1847-1912) ; glasses ; eyesight defect (deterioration) ; observation ; ‘sensing’

References:

1. Bobiński A., Bazewicz J.M., Przewodnik po Królestwie Polskim, Warszawa 1901.
2. Borowiecki S., Lęki sytuacyjne Prusa, "Rocznik Psychiatryczny", z. XXXII, 1938 (odbitka).
3. Budrewicz T., "Lalka". Konteksty stylu, Kraków 1990.
4. Bukowska H., Portrety Bolesława Prusa, Nałęczów 1987.
5. Bystroń J. S., Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa, "Przegląd Warszawski" nr 11, Warszawa 1922 (odbitka).
6. Chłędowski K., Prus w Wiedniu, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962.
7. Chmielewski K., Mneme, "Tygodnik Ilustrowany" 1939, nr 5, 6, 7, 8 i 22, cyt. za: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962.
8. Chmielewski K., Ze wspomnień, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962.
9. Encyklopedia powszechna, nakład, druk i własność S. Orgelbranda, Warszawa 1865, t. XIX (reprint WAiF, Warszawa 1985).
10. Głowacki A. (B. Prus), Listy, oprac., komentarzem i posłowiem opatrzyła K. Tokarzówna, Warszawa 1959.
11. Hiż T., Godzina u pani Oktawii, "Gazeta Polska" 1936, nr 116, cyt. za: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962.
12. Grabowska-Kuniczuk A., Parnowska M., Bolesława Prusa "zabawa" w pisanie na maszynie - narzędzie, autor, tekst, "Napis" XXI 2015, s. 235-247. DOI
13. Horodyński W., Prus w powstaniu styczniowym, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962.
14. Krzywicki L., Nieco wspomnień o B. Prusie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962.
15. Langie A., Historia okularów, "Nowiny Lekarskie" R. XVII, z. 7, 1905.
16. Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.
17. Łuniewski T., Z pamiętnika, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962.
18. Malik J.A., Cuda epoki. Bolesław Prus o wynalazkach, technice i nowoczesności, w: Bolesław Prus. Pisarz - publicysta - myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fita, Lublin 2003.
19. Miłkowski Z., Słówko o Prusie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawav1962.
20. [Nauka Prusa pisania na maszynie], oprac. A. Grabowska-Kuniczuk, "Napis" XXI 2015, s. 250-261. DOI
21. Prus B., Emancypantki, t. I-IV, w: Pisma, red. Z. Szweykowski, t. XIV-XVII, Warszawa 1949.
22. Prus B., Emancipated Women, transl. by S. Kraft, [self-published] 2015.
23. Prus B., Lalka, oprac. J. Bachórz, BN I 262, wyd. II przejrzane, Wrocław 1998.
24. Prus B., Pisma wszystkie. Korespondencja, t. 1: Listy Bolesława Prusa, oprac. i wstępem opatrzył J. Nowak, Warszawa-Lublin 2017.
25. Prus B., Pisma wszystkie. Powieści: Dzieci, oprac. i wstępem opatrzyła A. Grabowska-Kuniczuk, Warszawa-Lublin 2016.
26. Prus B., The Doll, transl. by D. Welsh (rev. by D. Tołczyk and A. Zaranko), introduction by S. Barańczak, New York 2017.
27. Ratajczak W., Jak w świecie "Lalki" ludzie patrzą na siebie?, w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. A. Malik, Lublin 2009.
28. Sennett R., The Craftsman, London-New York 2008.
29. Świętochowski A., Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), "Prawda" 1890, nr 32-39.
30. Żeromski S., Z "Dzienników", w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962.

Relation:

Napis

Start page:

111

End page:

125

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.en.1.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: