Object structure
Title:

The issue of the genre of Kolyma Stories by Varlam Shalamov and its editions in Polish

Subtitle:

Inscription. An anthology 1 - "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" special issue in English 2022

Creator:

Apanowicz, Franciszek ORCID ; Wosik, Jakub : Tłumacz ; Jaros, Maja : Tłumaczenie - weryfikacja

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Shalamov Varlam (1907-1982) ; samizdat ; secondary circulation ; émigré publications ; translation ; edition ; internal organisation of Kolyma stories

References:

1. Apanowicz F., "Nowa proza" Warłama Szałamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej, Gdańsk 1996.
2. Apanowicz F., Soszestwije w ad (Obraz Troicy w "Kołymskich rasskazach"), w: Szałamowskij sbornik, wyp. 3, red. W.W. Jesipow, Wołogda 2002.
3. Bałaszowa T., Spory o "nowom romanie", "Woprosy litieratury" 1963, nr 12.
4. Bałaszowa T., Francuzskij roman szestidiesiatych godow, Moskwa 1965.
5. Cioran É.M., La fin du roman, "La Nouvelle Revue Francaise" 1953, nr 12.
6. Dawydow J.N., Iskusstwo i elita, Moskwa 1966.
7. Gołowiznin M., K woprosu o proischożdienii pierwych zarubieżnych izdanij "Kołymskich rasskazow" W.T. Szałamowa, https://shalamov.ru/research/219/ (stan z 10 maja 2018 r.).
8. Gul R., Ja unios Rossiju. Apołogija russkoj emigraciji, t. 3. Rossija w Amierikie, Nowy Jork 1989.
9. Heller (Geller) M., Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka, tłum. M. Kaniowski, Warszawa 1981.
10. Kłoc J., Warłam Szałamow mieżdu tamizdatom i Sojuzom sowietskich pisatieliej (1966-1978). K piatidiesiatiletiju wychoda "Kołymskich rasskazow" na Zapadie, http://www.colta.ru/articles/literature/13546 (stan z 15 lutego 2017 r.).
11. Korniew L., Gieołogiczeskaja tajna, "Wiestnik russkogo christianskogo dwiżenija" nr 137, Paryż-Nowy Jork-Moskwa 1982.
12. Lejderman N., "...W mietiel′nyj, ledieniaszczij wiek", "Urał" 1992, nr 3.
13. Madyda A., Problematyka genologiczna i moralna "Opowiadań kołymskich" Warłama Szałamowa, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne IV, Filologia Rosyjska" 1994, z. 281.
14. Motylewa T., Zarubieżnyj roman siegodnia, Moskwa 1966.
15. Nicz D., Konspiekt poslełagiernoj biografii Warłama Szałamowa, Licznoje izdanije, [b. m.] 2016.
16. Ortega y Gasset J., Diegumanizacija iskusstwa, w: Sowriemiennaja kniga po estietikie, Moskwa 1957.
17. Przebinda G., Mieżdu Krakowom, Rimom i Moskwoj. Russkaja idieja w nowoj Polsze, Moskwa 2013.
18. Raźny A., Kołymska historia Warłama Szałamowa, Konferencja Naukowa "Oblicza Rosji", zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i NZS w dniach 11-12 grudnia 1981 roku w gmachu Collegium Novum.
19. Szałamow W., Kołymskije rasskazy, Russian edition, Overseas Publications Interchange Ltd, London 1978.
20. Szałamow W., O mojej prozie (Iz pis'ma k I.P. Sirotinskoj), w: idem, Sobranije soczinienij w czetyrioch tomach, t. 4, Moskwa 1998.
21. Szałamow W., O prozie, w: idem, Sobranije soczinienij w czetyrioch tomach, t. 4, Moskwa 1998.
22. Szałamow W., Pis'ma k A.I. Sołżenicynu, w: idem, Sobranije soczinienij w czetyrioch tomach, t. 4, Moskwa 1998.
23. Szałamow W., Pis'mo w riedakciju "Litieraturnoj gaziety", w: idem, Sobranije soczinienij w 6 t. + t. 7, dop.: t. 7, dopołnitielnyj: Rasskazy i oczerki 1960-1970; Stichotworienija 1950-1970; Stat′ji, esse, publicistika; Iz archiwa pisatielja, Moskwa 2013.
24. Szałamow W., Bez powrotu, tłum. J. Baczyński, Wydawnictwo "Atekst", Wydawnictwo "Marabut", Gdańsk 1996.
25. Szałamow W., Opowiadania kołymskie, tłum. z rosyjskiego M. K. (Mata) (pseud.), Wydawnictwo "Słowo", Warszawa 1985.
26. Szałamow W., Opowiadania kołymskie, tłum. N. Niemeńska (pseud.) i M. Liniewski (pseud.), wstęp M. Heller (Geller), [Warszawa 1983].
27. Szałamow W., Opowiadania kołymskie, t. 1-3, tłum. J. Baczyński, Wydawnictwo "Atekst", Gdańsk 1991.
28. Szałamow W., Opowiadania kołymskie, tłum. J. Baczyński, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
29. Szałamow W., Procurator Judei i inne utwory, wyboru dokonał L. Budrecki, tłum. M. Kotowska, Z. Podgórzec, A. Pomorski, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 1991.
30. Szałamow W., Wiszera. Antypowieść, tłum. J. Baczyński, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 2000.
31. Tiertierian I., Gumanizowat′sia ili pogibnut′?, "Woprosy litieratury" 1961, nr 6.

Relation:

Napis

Start page:

237

End page:

254

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.en.1.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: