Object structure
Title:

On the relationship between social rank during the velvet period and antler parameters in a growing red deer stag

Creator:

Bartos, L. ; Perner, V. ; Prochazka, B.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1987

Description:

The aim of the study was assess how social position of a growing red deer stag is related to antler development. 17 stags were observed in the period between 1976-1983. The social position of each stag within the group was estimated during competition for food during the time of antler growth. Social position of each stag was then related to antler size. The majority of antler measurements showed significant correlation with the rank position of the stag.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

antler parameters ; Cervidae ; social rank ; jakość poroża ; pozycja socjalna ; hierarchia socjalna ; jeleniowate

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

32

Issue:

24

Start page:

403

End page:

412

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.87-29

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. ang. ; pol.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: