Object structure
Title:

Spatial distribution and interspecific interactions in small rodent community of a lake coastal zone

Creator:

Kozakiewicz, A.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1987

Description:

Use of space and interspecific interactions in a small rodent community were studied in a lake coastal zone. The material was collected by a CMR method on two 1-ha plots: CP – control plot and EP – experimental plot, in four trapping series, in summer and early autumn. After two trapping series all small rodents were removed from EP.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

spatial distribution ; interspecific interactions ; small rodent communities ; Clethrionomys glareolus ; Apodemus flavicollis ; Apodemus agrarius ; Microtus oeconomus ; rozmieszczenie ; oddziaływania międzygatunkowe ; zespoły drobnych gryzoni ; konkurencja międzygatunkowa

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

32

Issue:

26

Start page:

433

End page:

447

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.87-31

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. ang. ; pol.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: