Object structure
Title:

„Myszy wyglądały żałośnie” – stawanie się zwierzęciem w czasie pogromu kijowskiego we wspomnieniach Jecheskiela Kotika

Subtitle:

Napis Seria XXVIII (2022)

Creator:

Piekara, Magdalena

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Yechezkel Kotik (1847–1921) ; pogroms against the Jewish people ; animal studies ; ecocriticism ; subjectivity

References:

Bibliografia podmiotowa
1. Kotik J., Moje wspomnienia, t. 2, tłum. A. Reibach, Warszawa 2019.
Bibliografia przedmiotowa
1. Adorno T.W., Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, tłum. M. Łukasiewicz, Kraków 1999.2. Bauman Z., Nowoczesność, rasizm i eksterminacja, w: idem, Nowoczesność i Zagłada, tłum. F. Jaszuński, Warszawa 1992.3. Cała A., Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012.4. Czapliński P., Poszerzanie pola Zagłady, „Teksty Drugie” 2017, nr 2.5. Darwin K., O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, tłum. Z. Majlert, K. Zaćwilichowska, Warszawa 1988.6. Huyssen A., O myszach i mimesis. Czytając Spiegelmana z Adornem, tłum. A. Rejniak-Majewska, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, M. Wójcik, Łódź 2011.7. Frieden K., Yekhezkel Kotik. Journey to a Nineteenth-Century Shtetl: The Memoirs of Yekhezkel Kotik, w: Polin. Studies in polish Jewry, t. 18: Jewish Women in Eastern Europe, red. Ch. Freeze, P. Hyman, A. Polonsky, Oxford–Portland 2005.8. Friedrich A., Obraz pogromu warszawskiego w literaturze polskiej, w: Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1: Literatura i sztuka, red. S. Buryła, Warszawa 2018.9. Krupiński P., „Dlaczego gęsi krzyczały?”. Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Warszawa 2016.10. Kundrus B., German Colonialism: some Reflections on Reassessments, Specificities, and Constellations, w: German Colonialism. Race, the Holocaust, and Postwar Germany, red. V. Langbehn, M. Salama, New York 2011.11. Lévinas E., Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A Kuryś, J. Migasiński, Gdynia 1991.12. Millet K., Cezura, ciągłość i mit. Implikacje łączenia Holokaustu z historią niemieckiego kolonializmu, tłum. M. Żółkoś, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3.13. Nadel-Czerwinska M., Мышь в фольклорной традиции восточных славян, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2017, nr 3.14. Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), red. K. Kijek, A. Markowski, K. Zieliński, Warszawa 2019.15. Polonsky A., Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, tłum. M. Wilk, Warszawa 2014.16. Shachar I., The Judensau. A medieval anti-Jewish motif and its history, London 1974.17. Suwan-ool J., Lebiediewa I., Образ мыши как отражение характерных черт облика и характера человека в русской и китайской культуре (на материале фразеологизмов русского и китайского языка), „Молодой Учёный” 2012, nr 12.18. Tokarska-Bakir J., Książka wyjścia, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, nr 25.19. Tomaszewski J., Journey to a Nineteenth Century Shtetl, memoirs of Yehezkel Kotik, tłum. Z. Solankiewicz, „Kwartalnik Historii Żydów” 2006, nr 1.20. Trachtenberg J., Diabeł i Żydzi, tłum. R. Stiller, Kraków 2011;21. Tuszewicki M., Wspomnienia Jecheskiela Kotika. Zaproszenie do lektury, „Cwiszyn” 2011, nr 3.22. Ubertowska A., Historie biotyczne. Pomiędzy estetyką a geotraumą, Warszawa 2020.
2. Bauman Z., Nowoczesność, rasizm i eksterminacja, w: idem, Nowoczesność i Zagłada, tłum. F. Jaszuński, Warszawa 1992.
3. Cała A., Żyd - wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012.
4. Czapliński P., Poszerzanie pola Zagłady, "Teksty Drugie" 2017, nr 2. DOI
5. Darwin K., O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, tłum. Z. Majlert, K. Zaćwilichowska, Warszawa 1988.
6. Huyssen A., O myszach i mimesis. Czytając Spiegelmana z Adornem, tłum. A. Rejniak-Majewska, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, M. Wójcik, Łódź 2011.
7. Frieden K., Yekhezkel Kotik. Journey to a Nineteenth-Century Shtetl: The Memoirs of Yekhezkel Kotik, w: Polin. Studies in polish Jewry, t. 18: Jewish Women in Eastern Europe, red. Ch. Freeze, P. Hyman, A. Polonsky, Oxford-Portland 2005.
8. Friedrich A., Obraz pogromu warszawskiego w literaturze polskiej, w: Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1: Literatura i sztuka, red. S. Buryła, Warszawa 2018.
9. Krupiński P., "Dlaczego gęsi krzyczały?". Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Warszawa 2016.
10. Kundrus B., German Colonialism: some Reflections on Reassessments, Specificities, and Constellations, w: German Colonialism. Race, the Holocaust, and Postwar Germany, red. V. Langbehn, M. Salama, New York 2011.
11. Lévinas E., Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A Kuryś, J. Migasiński, Gdynia 1991.
12. Millet K., Cezura, ciągłość i mit. Implikacje łączenia Holokaustu z historią niemieckiego kolonializmu, tłum. M. Żółkoś, "Narracje o Zagładzie" 2017, nr 3.
13. Nadel-Czerwinska M., Мышь в фольклорной традиции восточных славян, "Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" 2017, nr 3.
14. Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), red. K. Kijek, A. Markowski, K. Zieliński, Warszawa 2019.
15. Polonsky A., Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, tłum. M. Wilk, Warszawa 2014.
16. Shachar I., The Judensau. A medieval anti-Jewish motif and its history, London 1974.
17. Suwan-ool J., Lebiediewa I., Образ мыши как отражение характерных черт облика и характера человека в русской и китайской культуре (на материале фразеологизмов русского и китайского языка), "Молодой Учёный" 2012, nr 12.
18. Tokarska-Bakir J., Książka wyjścia, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 2015, nr 25. DOI
19. Tomaszewski J., Journey to a Nineteenth Century Shtetl, memoirs of Yehezkel Kotik, tłum. Z. Solankiewicz, "Kwartalnik Historii Żydów" 2006, nr 1.
20. Trachtenberg J., Diabeł i Żydzi, tłum. R. Stiller, Kraków 2011.
21. Tuszewicki M., Wspomnienia Jecheskiela Kotika. Zaproszenie do lektury, "Cwiszyn" 2011, nr 3.
22. Ubertowska A., Historie biotyczne. Pomiędzy estetyką a geotraumą, Warszawa 2020.

Relation:

Napis

Start page:

169

End page:

185

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.1.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: