Obiekt

Tytuł: The Genesis of the Aristocracy in Congress Poland

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica T. 100 (2009)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 79-112

Bibliografia:

Askenazy Szymon, Łukasiński, 2 vols. (Warszawa, 1929), i. ; Bartoszewicz Julian, Panowie niemieccy na dworze Stanisława Augusta, 2 vols. (Warszawa, 1852). ; Błędowska Henrieta, Pamiątka przeszłości. Wspomnienia z lat 1794–1832, ed. Ksenia Kostewicz and Zofia Makowska (Warszawa, 1960). ; Czaja Aleksander, Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786–1789 (Warszawa, 1988). ; Czepulis-Rastenis Ryszarda, ‘Uwarstwienie społeczne Królestwa w świadomości współczesnych’, in Witold Kula and Janina Leskiewiczowa (eds.), Społeczeństwo Królestwa Polskiego (Warszawa, 1965), i, 335–92. ; Czubaty Jarosław, Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806–1815 (Warszawa, 1993). ; Danowska Ewa, Ignacy Sobolewski, in Polski Słownik Biograficzny, xxxix (1999), 567–70. ; Danowska Ewa, Walenty Sobolewski, in Polski Słownik Biograficzny, xxxix (1999), 595–9. ; Dembowski Leon, Moje wspomnienia z czasów W. Księstwa Warszawskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku, 2 vols. (Petersburg, 1902), i. ; Dylągowa Helena, Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy (Warszawa, 1970). ; Gajewski Franciszek, Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego, pułkownika wojsk polskich (1802–1831), 2 vols. (Poznań, 1913), i. ; Gloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska, 4 vols. (Warszawa, 1978), ii. ; Górzyński Sławomir, Nobilitacje w Galicji w latach 1772–1918 (Warszawa, 1997). ; Grochulska Barbara, ‘Echa upadłości warszawskich bankierów’, in Andrzej Zahorski (ed.), Wiek XVIII. Polska i świat (Warszawa, 1974). ; Grodziski Stanisław, ‘Schyłek stanu szlacheckiego na ziemiach polskich’, in Janina Leskiewiczowa (ed.), Społeczeństwo polskie XVIII i XIX w. (Warszawa, 1987), viii, 95-108. ; Grynwaser Hipolit, Kodeks Napoleona w Polsce. Demokracja szlachecka, 1795–1831 (Wrocław, 1951). ; Homola Irena, Ludwik Gutakowski, in Polski Słownik Biograficzny, ix (1961), 177–9. ; Ihnatowicz Ireneusz and Biernat Andrzej, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, 2nd edn (Warszawa, 2003). ; Jedlicki Jerzy, ‘Szlachta’, in Witold Kula and Janina Leskiewiczowa (eds.), Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864 (Warszawa, 1979), 27–56. ; Jedlicki Jerzy, Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu (Wrocław, 1968). ; Jezierski Franciszek Salezy, Wybór pism, ed. Zdzisław Skwarczyński (Warszawa, 1952). ; Karpińska Małgorzata, “Nie ma Mikołaja!” Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830–1831 (Warszawa, 2007). ; Kicka Natalia, Pamiętniki, ed. Józef Dutkiewicz and Tadeusz Szafrański (Warszawa, 1972). ; Kitowicz Jędrzej, Pamiętniki, czyli Historia polska, ed. Przemysława Matuszewska (Warszawa, 2005). ; Kizwalter Tomasz, Tomasz Ostrowski, in Polski Słownik Biograficzny, xxiv (1979), 579–83. ; Konarski Szymon, Armorial de la noblesse polonaise titrée (Paris, 1958). ; Korespondecja krajowa Stanisława Augusta z lat 1784 do 1792, ed. Bronisław Zaleski, Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu (1870–2). ; Kornatowski Wiktor, Kryzys bankowy w Polsce 1793 r. (Warszawa, 1937). ; Koźmian Andrzej Edward, Wspomnienia, 2 vols. (Kraków and Poznań, 1867), i. ; Koźmian Kajetan, Wybór poezji (Kraków, 2002). ; Kula Witold, ‘Udział we władzy’, in Witold Kula and Janina Leskiewiczowa (eds.), Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864 (Warszawa, 1979), 405–19. ; Lelewel Joachim, Dzieła, 10 vols. (Warszawa, 1957–69), viii. ; Łojek Jerzy, Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna (Lublin, 1980). ; Łoza Stanisław, Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława. 1765–1813 (Warszawa, 1925). ; Łoza Stanisław, Order Orła Białego (Warszawa, 1939). ; Machalski Edmund, Ludwik Gutakowski, Prezes Rady Stanu i Ministrów (Dubno, 1938). ; Magier Antoni, Estetyka miasta stołecznego Warszawy, ed. Jan Morawiński, Hanna Szwankowska, Edward Szwankowski, and Juliusz Wiktor Gomulicki (Warszawa, 1963). ; Manteufflowa Maria, Franciszek Grabowski, in Polski Słownik Biograficzny, ix (1961), 491–2. ; Manteufflowa Maria, Jan Paweł Łuszczewski, in Polski Słownik Biograficzny, xviii (1973), 584–6. ; Manteufflowa Maria, Tomasz Grabowski, in Polski Słownik Biograficzny, ix (1961), 513–14. ; Manteufllowa Maria, J. K. Szaniawski. Ideologia i działalność 1815–1830 (Warszawa, 1936). ; Mencel Tadeusz and Kallas Marian (eds.), Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, 3 vols. (Warszawa, 1960–96), iii, 1. ; Mencel Tadeusz, ‘Magnateria polska w Galicji w polityce władz austriackich w latach 1795–1809’, in Janina Leskiewiczowa (ed.), Ziemiaństwo polskie 1795–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi (Warszawa, 1985), 27–84. ; Michalski Jerzy, Sejmiki poselskie 1788 roku, in Michalski Jerzy, Studia Historyczne z XVIII i XIX wieku, 2 vols. (Warszawa, 2007), i: Polityka i społeczeństwo, 217-84. ; Mochnacki Maurycy, ‘O rewolucji społecznej w Polszcze’, Pamiętnik Emigracji polskiej (22 Jan. 1833). ; Nadzieja Jadwiga, Generał Józef Zajączek 1752–1826 (Warszawa, 1975). ; Nakwaska Anna, ‘Wyjątki z pamiętników współczesnych’, Gazeta Warszawska, 203 (22 July/3 Aug. 1852), 4. ; Nakwaska Anna, ‘Ze wspomnień wojewodziny Nakwaskiej’, Kronika Rodzinna (1891). ; Nakwaski Franciszek Salezy, ‘Pamiętnik życia mego’, ed. Renata Żurkowa, in Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Kraków, 1963), 110-30. ; Nekanda Trepka Walerian, Liber generationis plebeanorum. “Liber chamorum”, ed. Włodzimierz Dworzaczek, 2 vols. (Wrocław, 1963), i. ; Niemcewicz Julian Ursyn, Pamiętnik o czasach Księstwa Warszawskiego, 1807–1809 (Warszawa 1902). ; Niemcewicz Juljan Ursyn, Pamiętnik Juljana Ursyna Niemcewicza o czasach Księztwa Warszawskiego (1807–1809), ed. Alexander Kraushar (Warszawa, 1902). ; Ostrowski Antoni Jan, Żywot Tomasza Ostrowskiego, 2 vols. (Paris, 1836), ii. ; Pamiętnik Feliksa hr. Łubieńskiego ministra sprawiedliwości, ed. Władysław Chomętowski (Warszawa, 1890). ; Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od 1780 do roku 1815 (Poznań, 1858), i. ; Patelski Józef, Wspomnienia żołnierza 1823–1831 (Wilno, 1921). ; Popiel Paweł, Pamiętniki Pawła Popiela (Kraków, 1927). ; Potocka-Wąsowiczowa Anna, Wspomnienia naocznego świadka, ed. Barbara Grochulska (Warszawa, 1965). ; Przelaskowski Ryszard, Sejm warszawski roku 1825 (Warszawa, 1929). ; Rymszyna Maria, Gabinet Stanisława Augusta (Warszawa, 1962). ; Rychlikowa Irena, Ziemiaństwo polskie 1789–1864. Zróżnicowanie społeczne (Warszawa, 1983). ; Skałkowski Adam Mieczysław, Arnold Byszewski, in Polski Słownik Biograficzny, iii (1937), 180. ; Skarbek Fryderyk, Dzieje Polski, ii: Królestwo Polskie od epoki początku swego do rewolucji listopadowej (Poznań, 1877). ; Skowronek Jerzy, ‘Skład społeczny i polityczny sejmów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego’, Przegląd Historyczny, lii, 3 (1961), 466–91. ; Smoleński Władysław, Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII (Warszawa, 1976). ; Sobociński Władysław, Antoni Łabęcki, in Polski Słownik Biograficzny, xviii (1993), 171–2. ; Stackelberg Constantin, Genealogy of the Hauke Family (Washington D.C., 1955). ; Szenic Stanisław, Cmentarz Powązkowski 1790–1850. Zmarli i ich rodziny (Warszawa, 1979). ; Willaume Juliusz, Fryderyk August jako książę Warszawski, 1807–1815 (Poznań, 1939). ; Wybicki Józef, Życie moje oraz wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, ed. Adam M. Skałkowski (Kraków, 1927). ; Zaleski Antoni, Towarzystwo Warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, ed. Ryszard Kołodziejczyk (Warszawa, 1971). ; Zanowa Jadwiga, Stanisław Grabowski, in Polski Słownik Biograficzny, viii (1959–60), 508–11. ; Zielińska Teresa, Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej (Wrocław, 1977). ; Żychliński Teodor, Złota księga szlachty polskiej, 29 vols. (Poznań 1879–1906), ii (1880).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

100

Strona pocz.:

79

Strona końc.:

112

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:14734 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295/100 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/100 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji