Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

[Dożynki międzykulturowe] [Dokument ikonograficzny]
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.

Tytuł: [Dożynki międzykulturowe] [Dokument ikonograficzny]

Data wydania/powstania:

[1935]

Typ zasobu:

Obraz

Opis:

Fotografia przedstawia liczną grupę osób pozujących do zdjęcia w plenerze na tle bujnej zieleni drzew. Wśród pozujących znajdują się kobiety w strojach ludowych z wieńcem dożynkowym, muzykanci z instrumentami muzycznymi oraz liczni zgromadzeni. Według właściciela zdjęcia przedstawia ono wiejskie dożynki zorganizowane przez Koło Młodzieży Wiejskiej we wsi Pańska-Dolina, pow. Dubno, gm. Młynów na Wołyniu z udziałem sąsiedzkich KMW: Nowiny-Dobratynie (Polacy i Ukraińcy), Bryszcze (Polacy, Ukraińcy i Czesi), Libanówka (Czesi), Ledochówka (Polacy, Urkaińcy, Czesi). Udział brała w nich młodzież mieszana: polska, ukraińska i czeska. Korowód dożynkowy z narzędziami pracy (sierpy, kosy, widły) oraz z wieńcem dożynkowym a także orkiestrą grającą i śpiewającą pieśni dożynkowe polskie, ukraińskie i czeskie szedł przez całą wieś i przed siedzibą Koła wręczał wieńce dobrym gospodarzom i społecznikom ze wsi. Ówczesny skład Zarządu Koła to: prezes Donat (...), sekretarz oraz prezes sąsiedzkiego Zw. KMW – Antoni (...), skarbnik Semen (...), sekr. kulturowo-oświatowy Lidia (...), Zofia (...) i Grzegorz (...). Na odwrocie zdjęcia inskrypcja: "Koło młodzieży w Pańskie Dolinie, woj. Dubno, Wołyń rok 1935" ; 15 sierpnia 1935 r., Pańska Dolina, pow. Dubno, gm. Młynów, Ukraina ; Zdjęcie przesłane na konkurs "Fotografia polskiej wsi" do 1948 roku, organizowany w 1983 r. przez kwartalnik "Fotografia" i tygodnik "Nowa Wieś". Odbitka zdjęcia przechowywana w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej)

Szczegółowy typ zasobu:

Fotografia

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:18413

Źródło:

IAiE PAN, nr inw. 200-1

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty