Object

Title: Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania odczucia gorąca latem w Polsce według temperatury odczuwanej fizjologicznie (PST), 1951-2008 = The impact of atmospheric circulation on the occurrence of “hot”, “very hot” or “sweltering” ...

Creator:

Owczarek, Małgorzata

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
2. Błażejczyk K., 2005, opis modelu MENEX, www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGiK/opracowania/indywidualne/blazejczyk/MENEX_2005.pdf
3. Błażejczyk K., Twardosz R., Kunert A., 2003, Zmienność warunków biotermicznych w Krakowie w XX wieku na tle wahań cyrkulacji atmosferycznej, [w:] K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik (red.), Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 188, Warszawa, s. 233–246.
4. Błażejczyk K., McGregor G., 2007, Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich, Przegląd Geograficzny, 79, 3/4, s. 401–423.
5. Dziewulska-Łosiowa A., 1973, Pewne własności pola opadów w Polsce, Przegląd Geofizyczny, 18, 1–2, s. 5–25.
6. Kalnay E., Kanamitsu M., Kistler R., Collins W., Deaven D., Gandin L., Iredell M., Saha S., White G., Woollen J., Zhu Y., Leetmaa A., Reynolds R., 1996, The NCEP/NCAR 40-year Reanalysis Project, Bulletin of American Meteorological Society, 77, 3, s. 437–471.
7. Kuchcik M, Błażejczyk K., 2001, Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Warszawy, [w:] B. Krawczyk, G. Węcławowicz (red.), Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 180, Warszawa, s. 71–87.
8. Miętus M., 1999, Rola regionalnej cyrkulacji atmosferycznej kształtowaniu warunków klimatycznych i oceanograficznych w polskiej strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, Materiały Badawcze IMGW, seria: Meteorologia, 29.
9. Miętus M., Filipiak J., 2002, Wpływ termiki powierzchniowej warstwy wody północnego Atlantyku na wielkoskalową cyrkulację atmosferyczną w rejonie Atlantyku i Europy oraz na warunki termiczne w Polsce w XX w., Materiały Badawcze IMGW, seria: Meteorologia, 35.
10. Miętus M., Filipiak J., Wojtkiewicz A., Malik P., Jakusik E., 2008, Statystyczno-empiryczny model warunków termicznych w Polsce, seria: Monografie, IMGW, Warszawa.
11. Owczarek M., 2011, Zróżnicowanie subiektywnego odczucia cieplnego w Polsce, 1951–2008 (rezultaty Projektu KLIMAT), Prace i Studia Geograficzne, Uniwersytet Warszawski, 47, s. 257–264.
12. Storch von H., Zwiers F., 2001, Statistical Analysis in Climate Research, Cambridge University Press, Cambridge.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

3

Start page:

387

End page:

397

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:15797 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information