Object

Title: Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów = Bioclimatic conditions as a factor shaping recreational potential of the Sudetic Mountains

Creator:

Miszuk, Bartłomiej ; Otop, Irena ; Owczarek, Małgorzata

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Błaś M., Sobik M., 2000, Mgła w Karkonoszach i wybranych masywach górskich Europy, [w:] J. Štursa, K.R. Mazurski, A. Pałucki (red.), Proceedings of the International Conference „Geoecological Problems of the Giant Mountains”, Svoboda nad Upou, Krkonose National Park – Czech Republic, 19–21 September 2000, Opera Corcontica, 37, 1, s. 35–46. ; 2. Błaś M., 2005, Osobliwości klimatu Karkonoszy i Gór Izerskich, [w:] K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa (red.), Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 109–122. ; 3. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa. ; 4. Błażejczyk K., 2006, MENEX_2005 – the Revised Version of Man-Environment Heat Exchange Model, www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/blaz/menex.htm ; 5. Błażejczyk K. Matzarakis A., 2008, Evaluation of climate from the point of view of recreation and tourism, [w:] Proceedings 18th International Congress on Biometeorology, Tokyo, 22–26 September 2008, International Society of Biometeorology, Local Organizing Committee, Tokyo, s. 1–4. ; 6. Dubicka M., 1997, Variation of sunshine duration in selected mountain regions of centra lEurope, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1950, Prace Instytutu Geograficznego, Seria C, Meteorologia i Klimatologia, 4, s. 31–41. ; 7. Falarz M., 2005, Dni z pogodą parną na obszarze Polski, Przegląd Geograficzny, 77, 3, s. 311–323. ; 8. Matzarakis A., 2007, Assessment method for climate and tourism based on daily data, [w:] A. Matzarakis, C.R. de Freitas, D. Scott (red.), Developments in Tourism Climatology, Commision on Climate, Tourism and Recreation, International Society of Biometeorology, Freiburg, s. 52–58. ; 9. Matzarakis A., 2010, Assessment of weather and climate for tourism and health in the Alps, [w:] Proceedings Forum Alpinum 2010; Metropolises and “their” Alps, München/Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1, s. 35–38, ; 10. Miszuk B., 2010, Struktura sezonowa i przestrzenna warunków bioklimatycznych Karkonoszy i Gór Izerskich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. ; 11. Szczepankiewicz-Szmyrka A., Mielcarek A., 1997, Bioclimatic conditions in subalpine zone of Karkonosze Mts., Acta Universitatis Wratislaviensis, 1950, Prace Instytutu Geograficznego, Seria C, Meteorologia i Klimatologia, 4, Wrocław, s. 95–101.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

3

Start page:

437

End page:

446

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:15801 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This page uses 'cookies'. More information