Obiekt

Tytuł: Uwagi o nazewnictwie i identyfikacji kobiet w późnośredniowiecznej Polsce (na przykładzie szlachty Wielkopolskiej)

Twórca:

Brzeziński, Witold

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 1 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-30 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Bieniak Janusz. 1991. Personae, colligationes, facta. Toruń: Wydawnictwo Naukowe. ; Brzeziński Witold. 2004. Nieznane bliżej (dotąd) żony Mościca i Przedpełka, dziedziców Stęszewa i Koźmina z rodu Łodziów. Uzupełnienia do genealogii. W Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. Zbiór studiów, 133–137. Warszawa PWN. ; Brzeziński Witold. 2007. Koligacje Bnińskich herbu Łodzią w późnym średniowieczu. Roczniki Historyczne 73: 186–188. ; Brzeziński Witold. 2009. „Wdowieństwo i powtórne zamążpójście kobiet wśród możniejszej szlachty polskiej późnego średniowiecza”. Roczniki Historyczne 75: 118–119. ; Brzeziński Witold. 2009. Polska rodzina szlachecka w kręgu krewnych matrylateralnych i powinowatych w późnym średniowieczu. Wybrane zagadnienia. W Człowiek w średniowieczu. Między biologią a historią, 136–144. Łódzkie Wydawnictwo Naukowe. ; Bubak Józef. 1986. Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe. ; Czachorowska Magdalena. 1998. System antroponimiczny w wielkopolskich rotach sądowych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe. ; Jasiński Tomasz. 1997. Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ; Kaleta Zofia. 1991. Ewolucja nazwisk słowiańskich. Studium teoretyczno-porównawcze. Kraków: Wydawnictwo Naukowe. ; Koczerska Maria. 1975. Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ; Koczerska Maria. 1998. Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad kobietą i rodziną w średniowieczu i nowożytności. W Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, 11–19. Toruń: Wydawnictwo Naukowe. ; Kowalik-Kaleta Zofia. 1981. Staropolskie nazwy osobowe motywowane przez nazwy miejscowe. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe. ; Kowalik-Kaleta Zofia. 2007. Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV wiek). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe. ; Rosik Stanisław. Przemysław Wiszewski. 2004. Ad fontes. O naturze źródła historycznego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe. ; Rudnicka Elżbieta. 2004. Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska. Katowice: Wydawnictwo Naukowe. ; Szybkowski Sobiesław. 2004. Elita szlachecka Krajny w czasach Andegawenów i pierwszych Jagiellonów (1370–1492). W Dziedzictwo kulturowe na Krajnie i Pałukach. Wybrane problemy z dziejów Krajny nakielskiej, 81–88. Nakło Wydawnictwo Tutejsze. ; Szymczakowa Alicja. 1998. Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici i generosi. Łódź: Wydawnictwo Naukowe UŁ. ; Uruszczak Wacław. 1976. „Uwagi o polskiej rodzinie szlacheckiej w późnym średniowieczu”. Czasopismo Prawno-Historyczne 28, 2: 259–266. ; Wroniszewski Jan. 1995. Kobieca pieczęć szlachecka w Polsce średniowiecznej. W Cracovia, Europa, Polonia. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, 377–386. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

119 ; 119

Zeszyt:

1 ; 1

Strona pocz.:

5 ; 5

Strona końc.:

30 ; 30

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:33904 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/119/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/119/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji