Object

Title: Z badań nad zaginionym światem opowieści o przeszłości Polski

Creator:

Wiszewski, Przemysław (1974– )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 1 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 91-104 ; Summary in English. ; Reviewed book : Przemiany władzy : narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy / Edward Skibiński, Poznań, 2009

References:

Banaszkiewicz Jacek. 1986. Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Banaszkiewicz Jacek. 1998. „Origo et religio – wersja słowiańska. O sposobie budowania tożsamości wspólnotowej w społecznościach wcześniejszego średniowiecza – „wzorcotwórcze pamiątki” i opowieści o nich”. Res Historica 3, 37–62.
Bisson Thomas N. 1998. “On Not Eating Polish Bread in Vain: Resonance and Conjuncture in the „Deeds of the Princes of Poland” (1109–1113)”. Viator. Medieval and Renaissance Studies 29: 275–289.
Bisson Thomas N. 2009. The crisis of the twelfth century. Power, lordship and the origins of European government. Princeton Press.
Dalewski Zbigniew. 2003. Polityka, rytuał i tekst. W Źródło. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławowi Geremkowi, 11–35. Warszawa Neriton.
Dalewski Zbigniew. 2004. Vivat princeps in eternum! Sacrality of ducal power in Poland in the earlier Middle Ages. W Monotheistic Kingship: the medieval variants, 215–230. Budapest CEU Press.
Deptuła Czesław. 1974. „Athleta Christi – Rex Poloniae (Z dziejów ideologii królestwa polskiego)”. Znak 26, 12 (246): 1593–1604.
Deptuła Czesław. 2000. Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego. Lublin: Wydawnictwo Naukowe.
Michałowski Roman. 1985. „Restauratio Polonie w ideologii dynastycznej Galla Anonima”. Przegląd Historyczny 76, 3: 457–480.
Michałowski Roman. 1994. Ideologia monarchiczna Piastów wcześniejszego okresu. W Imagines potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X–XV w. (z przykładem czeskim i ruskim), 185–204. Warszawa Wydawnictwo PWN.
Mühle Eduard. 2009. „Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Neue Forschungen zum so genannten Gallus Anonymus”. Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters 65, 2: 459–496.
Myśliwski Grzegorz. 2002. „Feudalizm – „rewolucja feudalna” – kryzysy władzy w Polsce XI – początku XII w. Punkt widzenia mediewistyki anglojęzycznej”. Przegląd Historyczny 93, 1: 73–102.
Skibiński Edward. 1998. „Elementy historii oralnej w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka”. Res Historica 3: 63–72.
Skibiński Edward. 2009. Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Wiszewski Przemysław. 2008. Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UWr.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

119

Issue:

1

Start page:

91

End page:

104

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:33907

Source:

IH PAN, sygn. A.52/119/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/119/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information