Obiekt

Tytuł: Moneta w kulturze politycznej średniowiecza : wokół ikonografii denarów czeskich z pierwszej połowy XII stulecia

Twórca:

Pauk, Marcin Rafał

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 3 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 468-506 : il. ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Dalewski Zbigniew. 2001. „Lictor imperatoris. Kaiser Lothar III., Soběslav I. von Böhmen und Bolesław III. von Polen auf dem Hoftag in Merseburg im Jahre 1135”. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 50: 317–336.
Dalewski Zbigniew. 2001. Zjazd w Merseburgu w 1135 roku. W Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), 429–443. Warszawa: IH PAN.
Dalewski Zbigniew. 2005. Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima o konflikcie Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem. Warszawa: IH PAN.
Garbaczewski Witold. 2011. „Topos na monetach średniowiecznych – przykład czeski i morawski”. Folia Numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales 96, 25, 2: 77–97.
Kiersnowski Ryszard. 1988. Moneta w kulturze wieków średnich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Klaniczay Gabor. 2000. “Rex iustus: The Saintly Institutor of Christian Kingship”. Hungarian Quarterly 41: 14–31.
Klaniczay Gabor. 2000. Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in Medieval Central Europe. Cambridge: Univ. Press.
Kuźmiuk-Ciekanowska Agnieszka. 2007. Święty i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana. Kraków: WUJ.
Michałowski Roman. 1993. Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce piastowskiej X–XIII wieku. Warszawa: PWN.
Pauk Marcin R. 2011. Plenariae decimationes świętego Wojciecha. O ideowych funkcjach dziesięciny monarszej w Polsce i na Węgrzech w XI–XII wieku. W Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, 187–212. Gniezno: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Pleszczyński Andrzej. 2002. Sobiesław I – rex Ninivitarum. Książę czeski w walce z ordynariuszem praskim Meinhardem, biskupem Rzeszy. W Monarchia w średniowieczu – władza nad ludźmi, władza nad terytorium, 125–138. Warszawa–Kraków: Ossolineum.
Sobiesiak Joanna. 2009. Książę Wacław na uczcie – książę Wacław gospodarz. W Persona, gestus, habitusque insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznacznik tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, 47–56. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
Starnawska Maria. 2008. Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Suchodolski Stanisław. 2005. „Włócznia świętego Stefana”. Kwartalnik Historyczny 112, 3: 91–110.
Suchodolski Stanisław. 2005. Czy wyobrażenia na monetach odzwierciedlają rzeczywistość, czy ją kreują? (przykład monety polskiej w średniowieczu). W Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne, czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie, 15–18 września 2004, 45–66. Warszawa: PWN.
Suchodolski Stanisław. 2012. Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

119

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

468

Strona końc.:

506

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:38491 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/119/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/119/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji